Het onderwijs verrijken met talent van buiten

Om meer zij-instromers te interesseren voor het onderwijs werkt Pool West samen met Echt Onderwijs. Echt Onderwijs Echt Onderwijs mobiliseert nieuw onderwijstalent en maakt hierbij gebruik van de DBase van Young Capital.

Ervaring met schoolbesturen in de regio heeft aangetoond dat Echt Onderwijs andere kandidaten werft dan de kandidaten die zich bij schoolbesturen aanmelden voor zij-instroom. Pool West heeft de afgelopen anderhalf jaar een heel aantal kandidaten van Echt Onderwijs geplaatst bij aangesloten scholen. De kandidaten starten als onderwijsassistent/leraarondersteuner gedurende een aantal maanden om zo te kijken of ze echt de stap naar het onderwijs willen maken en de zij-instroom opleiding willen gaan volgen.

Interesse?
Heeft jouw school mogelijkheden voor een zij-instromer en/of wil je meer weten over de samenwerking Pool West – Echt Onderwijs? Neem dan contact met ons op via info@poolwest.nl of bel 085-040 86 28.

Kosten
Vanuit de Onderwijsregio wordt 50% van de loonkosten van de kandidaat gedurende het voortraject bekostigd.