Skip to content

Voordelen voor de school

  • Altijd goede vervangers voor de aangesloten scholen;
  • Voorkomen van ongewenste rechtspositionele verplichtingen;
  • Ontlasten van schoolleiders/leidinggevenden om tijdrovende vervangingen te regelen;
  • Binden van PABO-afgestudeerden door het bieden van werkzekerheid;
  • Financiële risicospreiding voor de basisscholen;
  • Loopbaanmogelijkheden voor zittend en beginnend personeel.

PoolWorkshops

PoolWorkshops zijn speciaal door Pool West geselecteerde programma’s die ingezet kunnen worden wanneer er geen invaller beschikbaar is. De workshopleiders zijn echte vakdocenten of mensen die het gewend zijn om met een groep kinderen te werken. Tijdens de workshops krijgen de leerlingen les in onderwerpen die nuttig zijn voor hun ontwikkeling.

istock_000025591195small_2 3

Invalpool vs uitzendbureau

• Pool West is een stichting zonder winstoogmerk. Wij voeren ons werk uit zonder de rekening bij de scholen neer te leggen. De aangesloten scholen ondersteunen de stichting met een vaste bijdrage per schooljaar.

• Een bemiddelingsverzoek kost de school niets extra. Zo blijft geld dat voor onderwijs is bedoeld ook voor dat doel bestemd en vloeit het niet in de zakken van commerciële partijen die voor elke bemiddeling betaald worden.

• Vervangingsleerkrachten komen direct in dienst bij een schoolbestuur en niet bij Pool West. Daarmee vallen ze onder de CAO Primair Onderwijs, bouwen ze pensioen op en hebben ze recht op alle secundaire arbeids-
voorwaarden die binnen die CAO geregeld zijn.

Pool West – invalpool voor het basisonderwijs

Pool West is de regionale vervangingspool voor het primair onderwijs in de regio Delft – Pijnacker-Nootdorp – Lansingerland – Zuidplas – Den Haag – Zoetermeer – Leiden. Zo is het onze missie dat geen enkele klas een schooldag hoeft over te slaan vanwege de afwezigheid van een leerkracht. Pool West is een stichting waarbij 18 schoolbesturen aangesloten zijn. Uitgangspunt van de samenwerking is het organiseren van goede vervanging van de groepsleerkracht voor de aangesloten scholen in geval van ziekte of een tijdelijke vacature. De besturen vertegenwoordigen samen meer dan 200 scholen die van elkaar verschillen in cultuur en lesprogramma.

Homepage Scholen

Trots als een pauw!

Wauw! We hebben een 8,5 gekregen van onze invalkrachten! Ruim een kwart van hen nam de tijd en moeite om ons te laten weten wat er wel en niet goed gaat in onze dienstverlening. Gelukkig gaat er dus een hoop goed!