Ketenbepaling onderwijs

De ketenpaling voor het openbaar onderwijs verschilt met de ketenbepaling die geldt voor het bijzonder onderwijs.

Per 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans in (Wab). Deze wet moet vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers en meer perspectief en zekerheid bieden aan werknemers. De Wab repareert de nadelige effecten en niet behaalde doelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De ingangsdatum van de WAb valt samen met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De Wab gaat ervoor zorgen dat op vervangingsgebied een wijziging wordt doorgevoerd voor zowel het openbaar als bijzonder onderwijs:

  • De opeenvolging van tijdelijke contracten bij vervangingen van tijdelijke aard wordt verruimd. Nu is het wettelijk  mogelijk om aansluitend drie contracten in 24 maanden aan te gaan. Dit worden 36 maanden.