Ketenbepaling onderwijs

De ketenpaling voor het openbaar onderwijs verschilt met de ketenbepaling die geldt voor het bijzonder onderwijs.

In de CAO Primair Onderwijs 2016-2017 is het volgende geregeld.

Voor het openbaar onderwijs

  • Als een vervanger drie jaar lang bij hetzelfde bestuur is aangesteld op een of meerdere aanstellingen en de laatste aanstelling maakt dat over de termijn van 36 maanden heen wordt gegaan, geldt deze aanstelling als een aanstelling voor onbepaalde tijd.
  • Als tussen twee aanstellingen een onderbreking heeft gezeten van drie maanden, dan start na die drie maanden een nieuwe ketentelling.

Voor het bijzonder onderwijs

  • Als een vervanger binnen drie jaar zes opeenvolgende aanstellingen bij hetzelfde bestuur heeft gehad, dan is de zevende aanstelling een aanstelling voor onbepaalde tijd.
  • Als een vervanger binnen drie jaar minder dan zes aanstellingen heeft gehad, maar de opeenvolgende aanstellingen overschrijden samen de duur van drie jaar, dan wordt de laatste aanstelling omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
  • Als tussen twee aanstellingen een onderbreking heeft gezeten van een half jaar, start de teller opnieuw.

Bij ziekte

Per 1 augustus is de ketenbepaling bij ziekte afgeschaft voor het (bijzonder) primair onderwijs. Invalkrachten die invallen voor een zieke leraar mogen nu meer contracten krijgen. De ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) is voor vervanging in geval van ziekte (onvoorzien) komen te vervallen.