Missie en visie van Pool West:
meer dan een invalpool voor basisonderwijs

Pool West vindt dat ieder kind recht heeft op goed basisonderwijs. Daarom helpen wij basisscholen om nu en in de toekomst hun leerlingen van onderwijs te voorzien, of dat nu is als invalpool, verbinder, kennispool of ontzorger. Zo helpen wij mee aan de continuïteit en kwaliteit van het onderwijsproces en de optimale ontwikkeling van alle leerlingen in de regio.

Het onderwijs is net als de maatschappij continu in ontwikkeling. Pool West zet zich in om het primair onderwijs te helpen bij de veranderingen en opgaven in het werkveld, waarbij onze focus ligt op personele vraagstukken. We nemen werk van scholen en besturen uit handen en denken mee in oplossingen, afhankelijk van de behoeften van ons netwerk en de mogelijkheden in de markt. Dit doen we vanuit vier rollen: als invalpool, verbinder, kennispool en ontzorger.

Invalpool voor het basisonderwijs

Geen klas zou een schooldag mogen missen vanwege de afwezigheid van een leerkracht. Daarom hebben wij een flexpool van onderwijsprofessionals die we inzetten op vervangingsvraagstukken van aangesloten scholen. Ons doel is om passende matches te maken waar zowel de invaller als de school bij gebaat zijn. Doorstroom naar een reguliere functie juichen wij toe.

Verbinder van het basisonderwijs

Vanuit onze onafhankelijke positie brengen we mensen bij elkaar en versterken we de onderlinge samenwerking binnen ons netwerk. Hiermee faciliteren we gezamenlijke realisatie van school- of bestuursoverstijgende doelen en maatwerk bij individuele vraagstukken van onze aangesloten schoolbesturen.

Kennispool voor het basisonderwijs

We zijn een toegankelijke en objectieve vraagbaak voor invallers, geïnteresseerden in het basisonderwijs en aangesloten scholen en besturen. We weten welke thema’s en ontwikkelingen er spelen, geven advies en verwijzen indien nodig door naar (ervarings-)deskundigen. Op verschillende wijzen maken we informatie en best practices voor een breed publiek toegankelijk.

Ontzorger van het basisonderwijs

Wij verlichten het werk van scholen en schoolbesturen door werk voor hen uit handen te nemen. Dit doen we op regionaal, lokaal en individueel niveau, met oog voor mens en organisatie en zowel vraaggestuurd als op basis van nieuwe kansen.