Voordelen van onze invalpool voor het primair onderwijs

Pool West is de regionale invalpool voor het primair onderwijs in de regio Delft – Pijnacker-Nootdorp – Lansingerland – Den Haag – Zoetermeer – Leiden. Zo is het onze missie dat geen enkele klas een schooldag hoeft over te slaan vanwege de afwezigheid van een leerkracht. Pool West is een stichting waarbij 17 schoolbesturen aangesloten zijn. Het bestuur van Pool West wordt gevormd door bestuurders van zes aangesloten schoolbesturen.

Samenwerken van scholen

De betrokken besturen zijn divers van omvang, variërend van ruim 30 scholen tot zogenaamde éénpitters. Uitgangspunt van de samenwerking is het organiseren van goede vervanging van de groepsleerkracht voor de aangesloten scholen in geval van ziekte of een tijdelijke vacature.

De besturen vertegenwoordigen samen meer dan 200 scholen die van elkaar verschillen in cultuur en lesprogramma.

Voordelen voor de school

Het gezamenlijk organiseren van een invalpool heeft een aantal voordelen voor de deelnemende schoolbesturen:

  • Altijd goede vervangers voor de aangesloten scholen;
  • Voorkomen van ongewenste rechtspositionele verplichtingen;
  • Ontlasten van schoolleiders/leidinggevenden om tijdrovende vervangingen te regelen;
  • Binden van PABO-afgestudeerden door het bieden van werkzekerheid;
  • Financiële risicospreiding voor de basisscholen;
  • Loopbaanmogelijkheden voor zittend en beginnend personeel.