PI de Brug zoekt een schoolpsycholoog / orthopedagoog

Type vacature: onbepaalde tijd
Startdatum: Per direct
Aantal uur per week: 8 - 16 uur, 16 - 24 uur
Werkdagen: In Overleg
Groepen:

School

School: PI De Brug
Onderdeel van: PROOLeiden-Leiderdorp
Website: https://www.pidebrug.nl/
Gevestigd in: Leiden
Denominatie: Openbaar
Schooltype: SBO/SO
Schoolrooster: Continurooster
Adres: Wassenaarseweg 499 , 2333 AL Leiden

PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs Cluster 4 waar een enthousiast team een gestructureerde leeromgeving wil bieden aan kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring. Een leeromgeving waar met ambitie passend onderwijs wordt gegeven. "Wij willen kinderen een veilige uitdagende plek bieden, waardoor kinderen plezier hebben in leren en hun zelfvertrouwen positief beïnvloed wordt. We moedigen kinderen aan om 'eigenaar' te worden van hun leerproces en gedrag. Dat doen wij door ze uit te nodigen om zelf verantwoordelijkheid te leren dragen om zo tot oplossingen en dus ontwikkeling te komen."

DE BRUG NAAR PASSEND ONDERWIJS
'Gewoon waar kan, speciaal waar nodig’

PI-school De Brug in Leiden (SO cluster 4) zoekt per uiterlijk 1 mei een
schoolpsycholoog /orthopedagoog 0,5 - 0,6 fte.

Ben jij een ervaren psycholoog/orthopedagoog met hart voor het onderwijs? Dan heeft PI-school De Brug jou een uitdagende en mooie werkplek te bieden!

De Brug is een school met een positieve en gestructureerde aanpak voor kinderen in de basisschoolleeftijd waarbij sprake is van (ernstige) emotionele en/of gedragsproblemen. Zie pidebrug.nl voor meer informatie over onze school.

Als schoolpsycholoog/ orthopedagoog heb je een heel gevarieerde functie waarbij je op meerdere niveaus aan het werk bent. Zo kan je op kindniveau op zoek gaan naar wat een leerling met forse regulatieproblemen helpt in de klas. Je werkt daarbij samen met ouders, de leerkracht en vaak externe zorgpartners. Jij betrekt iedereen bij deze zoektocht, en doet eventueel aanvullende handelingsgerichte diagnostiek. Als gespreksleider van een multidisciplinair gezelschap breng je de verschillende visies samen tot een gezamenlijke aanpak, waarbij je de onderwijsbehoeftes van het kind vertaalt naar concrete handelingsadviezen voor in de klas.
Op groepsniveau begeleid je de leerkracht in bijvoorbeeld het verbeteren van de groepsdynamiek. Ook kan je samen met de andere schoolpsychologen een actieve rol hebben in het vormgeven van teamscholing, het ontwikkelen van schoolbeleid en het begeleiden van WO-stagiaires in hun masterstage. Als deze taken je aanspreken, dan ben je bij De Brug goed op je plek!

Voor deze baan zal je in de periode tot aan de zomervakantie ter vervanging worden ingezet voor de onder- en middenbouw groepen, de zogeheten structuurplusgroepen; waar het pedagogisch klimaat is afgestemd op leerlingen met een intensieve structuurbehoefte. Er is vanaf 01-08-2023 uitzicht op een vaste aanstelling vanwege het vertrek van een collega. Dat betekent dat je vanaf de zomervakantie betrokken zal zijn bij de 3 structuurgroepen (onder-, midden- en bovenbouw), waar het pedagogisch klimaat is afgestemd op leerlingen met een intensieve behoefte aan relatie en autonomie. Voor de schoolverlaters zorg je samen met ouders voor een passende vervolgplek op het V(S)O.

Functie-eisen:

  • Afgeronde WO opleiding Kinder- en jeugdpsychologie of orthopedagogiek waarbij de voorkeur uitgaat naar een registratie als Registerpsycholoog Kinder & Jeugd NIP, Orthopedagoog Generalist NVO of GZ-psycholoog.
  • Kennis van de sociale kaart van de regio en ervaring met de toeleidingsprocedures van de samenwerkingsverbanden voor het PO en V(S)O.
  • Een stevige persoonlijkheid met een goed reflectievermogen tot eigen handelen.
  • Goede communicatieve vaardigheden en een flexibele instelling.
Arbeidsvoorwaarden:
Rechtspositie conform de CAO; schaal OOP 11

Voor informatie en/ of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met dhr. A. van Genderen, directeur van PI-school De Brug, telefoon 071-5157222.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV kunt u voor 10 maart per e-mail richten aan:
Dhr. A. van Genderen, e-mail: avgenderen@pidebrug.nl

Solliciteren

Contactpersoon: Arjen van Genderen
E-mailadres: debrug@pidebrug.nl
Telefoon: 0715157222