Groepsleerkracht kleuters

Type vacature: bepaalde tijd
Periode: 01-08-2023 - 31-07-2024
Aantal uur per week: 16 - 24 uur, 24 - 32 uur, 32 - 40 uur, In overleg
Werkdagen: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, In Overleg
Groepen: 1/2

School

School: IKC De Buytenkans
Onderdeel van: Unicoz
Website: https://buytenkans.unicoz.nl/
Gevestigd in: Zoetermeer
Denominatie: Katholiek
Schooltype: Kindercentrum
Schoolrooster: Continurooster
Adres: Busken Huethove 6 , 2717 XK Zoetermeer

IKC De Buytenkans
“Gewoon goed onderwijs en gewoon goede kinderopvang”
Ons onderwijs wordt ondersteund met de nieuwste leermiddelen en de nieuwste methoden. Zonder toeters, bellen en poespas leveren we ‘gewoon’ onderwijs. Ons onderwijs is goed. In de RTL scholenlijsten die ieder jaar gepresenteerd worden, scoren we over het algemeen hoog. Wij zijn er trots op dat we ‘gewoon goed onderwijs’ leveren. Hierbij volgen we de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit geldt ook voor onze kinderopvang. Wij luisteren en kijken naar kinderen om hen optimaal te laten groeien. Lerend spelen en spelend leren vormen de leidraad binnen ons IKC.”
Locatie: Busken Huethove 6, 2717 XK Zoetermeer.

Kom jij bij ons in groep 1/2 werken voor 0,4 – 1,0 fte?


Wie zijn wij?
De Buytenkans is een IKC in de wijk Buytenwegh. We zijn de samenwerking aangegaan met Gro-Up Kinderopvang om de doorgaande lijn tussen peuters en kleuters sterk neer te zetten. Samen vormen we een IKC in een wijk waar extra zorg nodig is voor de leerlingen. Wij geloven dat blije kinderen het beste leren. Dus vieren we alle successen, hebben we een actieve leerlingenraad, regelen we NT2 lessen voor ouders en hebben we regelmatig overleg met alle wijkbetrokkenen om ervoor te zorgen dat de kinderen ook na schooltijd veilig en blij blijvenn. Voor het verdere welbevinden verzorgen wij gratis ontbijtjes en lunches voor onze leerlingen. We vormen een fijn team waarin we steeds beter leren elkaar -naast de gezelligheid- professioneel aan te spreken. Wij vinden dat we nooit zijn uitgeleerd. Daarnaast hebben we veel extra hulp binnen de school in de vorm van onderwijsassistenten, vrijwilligers en leraarondersteuners. Directie en IB werken fulltime. Onze hoge achterstandsscore vertaalt zich in een flinke arbeidsmarkttoelage voor al onze werknemers.
 
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar groepsleerkrachten voor de kleuters (met Pabo diploma) die vooral enthousiast zijn en kleuters een warm hart toedragen. Die de meerwaarde zien van onze doelgroep en die de uitdaging met ons aandurven van de kinderen een stevige basis geven voor de rest van hun leven. Collega’s met een groot hart voor de onderbouw leerlingen, die het leuk vindt om op een speelse manier les te geven. Ook collega’s die graag met ons onze successen meevieren en er een bijdrage aan leveren!
 
Wat doen wij
IKC de Buytenkans staat voor gewoon goede opvang en gewoon goed onderwijs. Wij geven met de nieuwste devices en methodes ‘gewoon’ klassikaal en gewoon goed onderwijs. Bij ons heeft ieder kind een eigen plek en is er rust en duidelijkheid. De uitstroom is hoog bij ons, wij leveren doorgaans meer dan 55% Havisten en VWO-ers af aan het VO van Zoetermeer. Met onze doelgroep betekent dit dat we oprecht uit onze leerlingen halen wat erin zit. En we zijn natuurlijk net zo blij met kinderen die goed hun best doen en naar het VMBO gaan!

Solliciteren

Contactpersoon: Nancy de Vries
E-mailadres: info@buytenkans.unicoz.nl
Telefoon: 0793290190