PI de Brug zoekt een leerkracht

Type vacature: onbepaalde tijd
Startdatum: 01-08-2023
Aantal uur per week: 32 - 40 uur
Werktijdfactor (wtf): 1,0
Werkdagen: Fulltime
Groepen:

School

School: PI De Brug
Onderdeel van: PROOLeiden-Leiderdorp
Website: https://www.pidebrug.nl/
Gevestigd in: Leiden
Denominatie: Openbaar
Schooltype: SBO/SO
Schoolrooster: Continurooster
Adres: Wassenaarseweg 499 , 2333 AL Leiden

PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs Cluster 4 waar een enthousiast team een gestructureerde leeromgeving wil bieden aan kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring. Een leeromgeving waar met ambitie passend onderwijs wordt gegeven. "Wij willen kinderen een veilige uitdagende plek bieden, waardoor kinderen plezier hebben in leren en hun zelfvertrouwen positief beïnvloed wordt. We moedigen kinderen aan om 'eigenaar' te worden van hun leerproces en gedrag. Dat doen wij door ze uit te nodigen om zelf verantwoordelijkheid te leren dragen om zo tot oplossingen en dus ontwikkeling te komen."

De Brug: school voor speciaal onderwijs zoekt per 01-08-2023 Een leerkracht in één van onze structuurplusgroepen voor 5 dagen/week (1.0 Fte)

Wie zoeken we?
We zoeken een groepsleerkracht voor 5 dagen/week voor onze structuurplus bovenbouwgroep. Dit is een combinatiegroep waarbij het gemiddelde didactisch niveau ligt rond groep 7.

We zoeken een leerkracht met een stevige en stabiele persoonlijkheid, die goed in staat is om te reflecteren op eigen handelen. Je kan omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, of bent bereid om dit te leren. Je weet creatief in te spelen op de individuele wensen en behoeften van kinderen en hecht naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen veel waarde aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast ben je een teamspeler en vind je het een uitdaging om samen met je collega’s de puzzel te leggen om de leerlingen in jouw groep weer tot ontwikkeling te laten komen.

Wie zijn wij?
PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs Cluster 4, een school met leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar met gedragsproblematiek, een verstoorde emotieregulatie, leerlingen die bijzondere onderwijsbehoeften hebben.  Onze school verzorgt onderwijs gericht op passende onderwijsbehoeftes, m.a.w. we observeren goed wat de leerling nodig heeft in een positieve en veilige onderwijsleersituatie om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  We zijn een school met een rijke cultuur als het gaat om observatie, initiëren van en deelname aan (wetenschappelijke) onderzoeken, opleidingsschool voor universitaire stages en diagnostisch onderzoek. De school heeft 10 groepen met maximaal 12 leerlingen per groep. De groepen zijn verdeeld over 3 groepsklimaten die onderling variëren in structuur en voorspelbaarheid. De basis is voor alle groepen hetzelfde. Daarnaast zijn er groepen waarin de leerlingen extra ondersteunt worden middels structuur en voorspelbaarheid. De leerkracht maakt onderdeel uit van een kernteam met IB-er en schoolpsycholoog. Zij geven gezamenlijk vorm aan het klassenmanagement, het onderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen. Daarnaast zijn een onderwijsassistent en een gespecialiseerd begeleider parttime aan de groep verbonden. We zijn op de eerste plaats een school waarbij de visie ligt op “Gewoon” waar het kan en “speciaal” waar het nodig is! We proberen uit te bouwen waar een kind goed in is, we geven extra aandacht aan dat wat nog geleerd moet worden en we compenseren daar waar het nodig is.


Van de kandidaat wordt verwacht dat deze:

  • Een onderzoekende houding heeft om het gedrag van het kind te kunnen begrijpen;
  • Bereid is tot samenwerken met verschillende vakdisciplines;
  • Openstaat om van en met elkaar te leren, zowel intern als extern;
  • Ouders ziet als educatief partner.

Wij bieden:

  • Een uitdagende werkplek in het overgangsgebied speciaal onderwijs – zorg
  • Intensieve werkbegeleiding
  • Een zeer enthousiast en betrokken multidisciplinair team

Functie-eisen:

PABO-diploma en affiniteit met het speciaal onderwijs


Arbeidsvoorwaarden:
rechtspositie conform de CAO; schaal LC


Meer informatie:
Voor informatie en/ of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met dhr. A. van Genderen, Directeur van “De Brug”, telefoon 071-5157222. Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV kunt u voor 7 juni per mail richten aan: avgenderen@pidebrug.nl

Solliciteren

Contactpersoon: Arjen van Genderen
E-mailadres: debrug@pidebrug.nl
Telefoon: 0715157222