Leerkracht voor groep 4 (0,5- 1,0 fte)

Type vacature: onbepaalde tijd
Aantal uur per week: 24 - 32 uur, 32 - 40 uur
Werkdagen: In Overleg
Groepen: 4

School

School: De Spelevaert
Onderdeel van: Unicoz
Website: https://spelevaert.unicoz.nl/
Gevestigd in: Zoetermeer
Denominatie: Katholiek
Schooltype: Kindercentrum
Schoolrooster: Traditioneel
Adres: Irisvaart 2-4 , 2724 TT Zoetermeer

Hoe werken wij We zijn continu bezig om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op ieder kind.  “Wat kan ik doen zodat dit kind de volgende stap in zijn ontwikkeling zet?” is de vraag die we ons steeds stellen. Vind jij ook dat elk kind het verdient om zich in een veilige, geborgen omgeving optimaal te ontwikkelen? 
Kom dan bij ons werken! 
 
De vraag die we ons steeds stellen: “Wat kan ik doen zodat dit kind de volgende stap in zijn ontwikkeling zet?” hierin sta je niet alleen, we doen het met elkaar. Een goede sfeer is hierbij de basis, zowel in de school als binnen het team. 

  • We werken bewust vanuit vaste groepen met vaste leerkrachten.  Zo kunnen we goed inspelen op de groepsdynamiek. 
  • Kanjertraining is daarbij onze leidraad. 
  • Opbrengstgericht werken en formatief evalueren heeft volop onze aandacht, waarbij mindset, succescriteria, leren leren en feedback kernpunten zijn. 

KC De Spelevaert “Ons KC heeft de ambitie kwalitatief hoogwaardige ontwikkelingsbegeleiding te geven die optimaal aansluit bij het kind. Deze begeleiding moet er voor zorgen dat ieder kind op weg naar volwassenheid zijn of haar intellectuele en persoonlijke vaardigheden voluit kan ontplooien, zodat succesvolle deelname aan onderwijs en maatschappij mogelijk wordt.
Een centraal thema op ons KC is “respect”. Daar bedoelen we mee respect hebben voor elkaar als persoon én respect hebben voor elkaars geloof en cultuur. De Spelevaert werkt vanuit een katholieke levensvisie. We willen een sfeer waarin een kind zich thuis en welkom voelt, zich geborgen voelt en de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn. 
We werken samen aan de totale ontwikkeling van kinderen. De ontwikkelingsbehoefte van de kinderen, de onderwijsbehoefte van de kinderen en kwaliteitsverbetering (van opvang, onderwijs en leerling resultaten) staan bij ons centraal. Ouders zijn onze partners in opvoeding en onderwijs. We willen met hen een goede, open, laagdrempelige en regelmatige communicatie.”
 

Solliciteren

Contactpersoon: Anneke Oppier
E-mailadres: a.oppier@unicoz.nl
Telefoon: 0793208830