Lid Raad van Toezicht

Type vacature: bepaalde tijd
Periode: 01-08-2024 - 31-07-2028
Aantal uur per week: In overleg
Werkdagen: In Overleg
Groepen: Anders

School

School: Bestuur Spectrum-SPCO
Onderdeel van: Spectrum-SPCO
Gevestigd in: Bergschenhoek
Adres: Leeuwenhoekweg 18 , 2661 CZ Bergschenhoek

Vacature lid Raad van Toezicht

Wat is Spectrum?
Spectrum-SPCO is een stichting die Protestants Christelijk Basisonderwijs verzorgt op acht basisscholen in Lansingerland. Ruim 200 medewerkers zetten zich iedere dag in om onze kinderen Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT vaardigheden, kortgezegd COBI, mee te geven.

De Raad van Toezicht
Spectrum-SPCO kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur, de scholen en de algemene gang van zaken binnen Spectrum-SPCO. Daarbij bewaart de Raad van Toezicht voldoende afstand om een onafhankelijk en kritisch orgaan te zijn. Zij hanteert hierbij de Code Goed Toezicht en de Code Goed Bestuur voor het onderwijs. De Raad van Toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht telt statutair minimaal vijf leden, met ieder een eigen expertisegebied. Binnen de Raad van Toezicht is ruimte voor een nieuw lid voor de portefeuille onderwijskwaliteit. 

Wie zoeken wij?
De expertise van onze toekomstige collega ligt op het gebied van (onderwijskwaliteit in) het primair onderwijs. Denk daarbij aan vraagstukken rondom het onderwijsproces, schoolveiligheid en schoolklimaat, passend onderwijs en onderwijsresultaten.

 Algemene Profielkenmerken:

  • Een warm hart voor onderwijs; 
  • Affiniteit met de protestants christelijke identiteit van de stichting; 
  • Affiniteit met COBI, het onderwijsconcept van de Spectrum-scholen;
  • Brede maatschappelijke oriëntatie; 
  • Kritisch, invoelend, reflectief, toetsend en signalerend naar zichzelf en anderen; 
  • In staat tot ethisch en zakelijk gedrag; 
  • Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder is een pre. 
De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring, maatschappelijke positie en culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar om een scherpe dialoog te kunnen voeren met elkaar en het College van Bestuur.  

Werkzaamheden 
De Raad van Toezicht komt ongeveer zes keer per jaar bijeen met daarnaast commissieactiviteiten en informele bijeenkomsten. De aanstelling betreft een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging. De leden ontvangen een passende vergoeding.  

Solliciteren
Enthousiast geworden? Stuur dan uiterlijk 14 april je reactie met motivatiebrief en curriculum vitae per e-mail t.a.v. Jeroen Renes (voorzitter Raad van Toezicht) naar info@spectrum-spco.nl. Voor meer informatie over de inhoud of procedure is Jeroen Renes bereikbaar op 06-26552954. De selectiegesprekken vinden plaats op 18 april.

Meer over Spectrum
Spectrum biedt al meer dan honderd jaar onderwijs op hoog niveau en met warmte en betrokkenheid naar leerlingen, ouders en onze medewerkers. De scholen vormen samen een lerend netwerk dat inspeelt op de uitdagingen van de 21e eeuw. Om onze kinderen klaar te stomen voor een betekenisvol leven besteden wij aandacht aan de ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

Leidend daarbij is ons strategisch beleidsplan KOERS26, met de ankerpunten Creatief, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT. Ons onderwijs stimuleert en ondersteunt de unieke talenten van ieder kind zodat zij zin hebben in leren. Daarom is ‘Zin in leren!’ ons motto. Op https://spectrum-spco.nl/over-spectrum/ kun je het beleidsplan en de jaarverslagen vinden.

Solliciteren

Contactpersoon: Lisa Kuipers
E-mailadres: info@spectrum-spco.nl
Telefoon: 0105221657