PI de Brug zoekt een onderwijsassistent

Type vacature: onbepaalde tijd
Aantal uur per week: 24 - 32 uur, 32 - 40 uur
Werktijdfactor (wtf): 0,8
Werkdagen: In Overleg
Groepen: Anders

School

School: PI De Brug
Onderdeel van: PROOLeiden-Leiderdorp
Website: https://www.pidebrug.nl/
Gevestigd in: Leiden
Denominatie: Openbaar
Schooltype: SBO/SO
Schoolrooster: Continurooster
Adres: Wassenaarseweg 499 , 2333 AL Leiden

PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs Cluster 4 waar een enthousiast team een gestructureerde leeromgeving wil bieden aan kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring. Een leeromgeving waar met ambitie passend onderwijs wordt gegeven. "Wij willen kinderen een veilige uitdagende plek bieden, waardoor kinderen plezier hebben in leren en hun zelfvertrouwen positief beïnvloed wordt. We moedigen kinderen aan om 'eigenaar' te worden van hun leerproces en gedrag. Dat doen wij door ze uit te nodigen om zelf verantwoordelijkheid te leren dragen om zo tot oplossingen en dus ontwikkeling te komen."

DE BRUG NAAR PASSEND ONDERWIJS
Uitbouwen waar een kind goed in is, opbouwen wat nog geleerd moet worden en compenseren waar nodig
“Gewoon” waar kan en “speciaal” waar nodig!

PI-school De Brug zoekt per 01-10-2022
voor 4 dagen/week (0.8 Fte) een onderwijsassistent voor
de specialistische onderwijszorggroep ‘ de Sloep’

Wie zoeken we?
We zoeken een onderwijsassistent voor 4 dagen/week voor “de Sloep” Deze groep is een specialistische onderwijszorggroep met een groepsgrootte van max. 8 leerlingen onder begeleiding van een leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker vanuit jeugdzorg.
Het betreft leerlingen die weer moeten leren om leerling te zijn in een onderwijsleersituatie en de school als veilig gaan ervaren. Er wordt gewerkt aan de doorstroom naar onze reguliere onderwijsgroepen of een plek die passend is voor de leerling.

We zoeken een onderwijsassistent met een stevige en stabiele persoonlijkheid, die goed in staat is om te reflecteren op eigen handelen. Je houdt van aanpakken en je kunt anticiperen op en omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, of bent bereid om dit te leren. Je weet creatief in te spelen op de individuele wensen en behoeften van kinderen en hecht naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen veel waarde aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Je grondhouding is neutraal positief en je straalt op de juiste momenten rust uit.

Wie zijn wij?
PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs Cluster 4, een school met leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar met gedragsproblematiek, een verstoorde emotieregulatie, leerlingen die bijzondere onderwijsbehoeften hebben.
Onze school verzorgt onderwijs gericht op passende onderwijsbehoeftes, m.a.w. we observeren goed wat de leerling nodig heeft in een positieve en veilige onderwijsleersituatie om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  We zijn een school met een rijke cultuur als het gaat om observatie, initiëren van en deelname aan (wetenschappelijke) onderzoeken, opleidingsschool voor universitaire stages en diagnostisch onderzoek. De onderwijsassistent maakt onderdeel uit van een kernteam met leerkracht, IB-er en schoolpsycholoog. Zij geven gezamenlijk vorm aan het klassenmanagement, het onderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen.

Van de kandidaat wordt verwacht dat deze:

  • Een onderzoekende houding heeft om het gedrag van het kind te kunnen begrijpen;
  • Bereid is tot samenwerken met verschillende vakdisciplines;
  • Openstaat om van en met elkaar te leren, zowel intern als extern;
  • Instructie en begeleiding kan geven aan de leerlingen in kleine groepjes
Wij bieden:
  • Een uitdagende werkplek in het overgangsgebied speciaal onderwijs – zorg
  • Intensieve werkbegeleiding
  • Een zeer enthousiast en betrokken multidisciplinair team
Functie-eisen:
Diploma onderwijsassistent of vergelijkbare opleiding en affiniteit met het speciaal onderwijs

Arbeidsvoorwaarden:
rechtspositie conform de CAO; schaal OOP 4

Meer informatie:
Voor informatie en/ of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met dhr. A. van Genderen, Directeur van “De Brug”, telefoon 071-5157222.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV kunt u voor 7 juli per mail richten aan:
avgenderen@pidebrug.nl

Solliciteren

Contactpersoon: Arjen van Genderen
E-mailadres: debrug@pidebrug.nl
Telefoon: 0715157222