Leraarondersteuner midden/bovenbouw – OZC Orion Leiderdorp