Hoe werkt de vervanging van een leerkracht?

Pool West onderscheidt twee soorten vervangingsverzoeken: langdurende vervanging van twee weken of langer en kortdurende vervanging van minder dan twee weken. Dit laatste betreft meestal spoedvervanging bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.

Landurende vervanging

Vervangingsverzoeken worden door de school kenbaar gemaakt door een invalverzoek in te vullen via de app InvalPool. Hiervan krijgen de Pool West medewerkers een melding. InvalPool scant de database en geeft aan welke leerkrachten beschikbaar zijn.

Vervolgens kiest Pool West uit de voorgestelde invalkrachten de meest geschikte invaller en zendt een verzoek naar die leerkracht met de vraag of hij of zij voor die periode en de gewenste dagen beschikbaar is. Kandidaat en school maken met elkaar kennis en stemmen het invalverzoek definitief af.

Als er meerdere gegadigden voor het invalverzoek zijn, wordt er soms in overleg voor gekozen dat een school meerdere leerkrachten spreekt. Dit is altijd van tevoren voor alle partijen duidelijk.

De meeste vacatures voor langdurige vervangingen staan op de pagina invalvacatures.

Kortdurende vervanging

Een spoedvervanging kent een heel andere dynamiek. De juf of meester meldt zich ziek bij de school of kan om een andere reden onverwachts niet komen. Ook deze verzoeken worden door de school ingevoerd in InvalPool.

De Pool West medewerker die zich bezighoudt met de spoedvervangingen start dagelijks om 7.00 uur en geeft prioriteit aan deze verzoeken. Na een razendsnelle scan van de database is bekend wie er mogelijk kan invallen. De leerkracht wordt dan direct gevraagd naar de mogelijkheid om in te vallen.

Ook bij spoedvervanging geldt dat de invalkracht nooit bij Pool West in dienst komt, maar altijd direct bij het schoolbestuur. Dit soort kortdurende vacatures worden op deze website niet online aangeboden.