Vakdocenten LevelUp

Werk je als (kunst)vakdocent en wil je je graag verder ontwikkelen, omdat je merkt dat jouw inzet impact heeft? Dan zit je goed bij LevelUp van Thomas More! De LevelUp-module die Pool West aanbiedt is de eerste van totaal twee modules. Tijdens deze module volg je gedurende een half jaar het vak Pedagogiek en & Algemene didactiek. In 7 bijeenkomsten van 3 uur werk je toe naar de Leeruitkomsten Pedagogisch handelen van de deeltijd pabo op niveau 1. Door middel van portfolio’s die o.a. bestaan uit uitgevoerde praktijdopdrachten toon je de Leeruitkomst Pedagogisch Handelen aan.

Van alle LevelUp-deelenemers wordt verwacht dat zij minimaal één dag in de praktijk van de basisschool aan het werken en/of leren zijn.

Concreet

  • HBO en werkzaam (of stage) in het basisonderwijs
  • Studiebelasting: 21 contacturen (7 bijeenkomsten van 3 uur), 20 uur zelfstudie (literatuur lezen, praktijkopdrachten, voorbereiden, porfolio schrijven etc. ) en 1 dag per week in het basisonderwijs werken/stagelopen.

Praktisch

  • Locatie: Thomas More Hogeschool, Stationssingel 80 te Rotterdam
  • Tijd bijeenkomsten: 18.00 – 21.00 uur
  • Data bijeenkomsten: De precieze data kunnen we nu nog niet geven. Het zijn 7 bijeenkomsten vanaf eind september tot en met januari.

Kosten

De opleiding wordt bekostigd vanuit de onderwijsregio

Aanmelden

Aanmelden kan via: kassandra@poolwest.nl
Wil je eerst meer info? Bel ons dan op 085-0408628

Inhoud Pedagogiek & Algemene didactiek

LevelUp Pedagogiek en Algemene Didactiek is een rijkgevuld onderwijsaanbod gericht op je pedagogisch en didactisch handelen. Kennis over leertheorieën, ontwikkelingspsychologie en inzicht in je eigen vaardigheden vormen de basis. Je transformeert gedurende de opleiding van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam. Het vraagt wel meer dan alleen aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Je zal artikelen moeten lezen en hoofdstukken uit o.a. het boek Minder onderwijzen meer leren van Nico van de Meer en Leren en Onderwijzen van Simon Ettekoven. Je haalt ervaringen op uit je praktijk en toetst deze aan de inhouden en theorieën die in de opleiding aan bod komen d.m.v. praktijkopdrachten. We noemen dit de pendel tussen theorie en praktijk, waarbij we een beroep doen op je reflectievermogen.

LevelUp-module via Pool West

Wat is pedagogiek, wat is didactiek? We verkennen de drie psychologische basisbehoeften van Luc Stevens en de cyclus van Handelingsgericht werken. Je weet na deze module hoe een goede les is opgebouwd en wat lesdoelen en leerdoelen zijn. Je hebt kennisgenomen van verschillende onderwijsconcepten en geeft een presentatie met je leerteam over jullie scholen aan de rest van de groep. We nemen kennis van verschillende opvoedstijlen en bekijken groepsdynamische processen. Ook gaan we in op hoe je kunt omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. Je krijgt kennis van de sociaal emotionele ontwikkeling en je weet wat wordt bedoeld met leefwereld en belevingswereld. Je sluit het eerste half jaar af met een presentatie over een door jezelf ontwikkeld en uitgevoerde onderwijsactiviteit. Een portfolio wat bestaat uit alle praktijkopdrachten, reflecties en de pendel tussen de theorie en de praktijk sluit het geheel af. Hiermee toon je aan de leeruitkomst van Pedagogisch Handelen op niveau 1 te hebben behaald.