Skip to content

De juf is ziek                               

Kom jij morgen
lesgeven

wat nu

Geef een draai
aan je schooldag
met het
Wat-nu-wiel

Pool West – invalpool voor het basisonderwijs

Leerkracht, het is gewoon de leukste baan van de wereld. Maar omdat je regelmatig andere ondeugende koppies wilt zien, jouw levensfase om meer vrijheid vraagt of omdat je verschillende onderwijstypes wilt leren kennen, wil je liever geen ‘vaste’ groep lesgeven. De oplossing is simpel: word vervanger van de vaste juf of meester op de basisschool. Pool West is een invalpool door een aantal schoolbesturen opgericht met als doel om zoveel mogelijk klassen van een leerkracht te voorzien. Dit doen wij zonder winstoogmerk. Geld dat beschikbaar is voor het onderwijs, wordt dus besteed aan onderwijs.

Vacatures in de buurt

Pool West heeft vacatures van onderwijsassistent tot leerkracht en directeur. En dat allemaal in de buurt, in een stad als Leiden, Delft en Den Haag, of juist in een klein dorp. Net wat je wilt. 

Zes plussen van Pool West

1  Werken dicht bij huis
2  Jij bepaalt jouw agenda
3  Je bouwt je netwerk op
4  Je kunt je overal oriënteren
5  Snelle instroom naar vaste baan
6  Verantwoord invallen
mvb2019-12-17-1027

Nooit te oud

Wat is het toch prachtig om met onderwijs bezig te zijn. Elke dag kom ik in aanraking met mensen die met ongekende passie aan het werk zijn op school. En gelukkig ontdekken steeds meer mensen hoe mooi het beroep van leraar is.