Voordelen van onze invalpool voor het primair onderwijs

Pool West is de regionale invalpool voor het primair onderwijs in de regio Delft – Pijnacker-Nootdorp – Lansingerland – Den Haag – Zoetermeer – Leiden. Zo is het onze missie dat geen enkele klas een schooldag hoeft over te slaan vanwege de afwezigheid van een leerkracht. Pool West is een stichting waarbij 19 schoolbesturen aangesloten zijn. Het bestuur van Pool West wordt gevormd door bestuurders van zes aangesloten schoolbesturen.

Samenwerken van scholen

De betrokken besturen zijn divers van omvang, variërend van ruim 30 scholen tot zogenaamde éénpitters. Uitgangspunt van de samenwerking is het organiseren van goede vervanging van de groepsleerkracht voor de aangesloten scholen in geval van ziekte of een tijdelijke vacature.

De besturen vertegenwoordigen samen meer dan 200 scholen die van elkaar verschillen in cultuur en lesprogramma.

Voordelen voor de school

Het gezamenlijk organiseren van een invalpool heeft een aantal voordelen voor de deelnemende schoolbesturen:

  • Pool West heeft altijd goede vervangers voor de aangesloten scholen;
  • We voorkomen ongewenste rechtspositionele verplichtingen;
  • Pool West ontlast schoolleiders en leidinggevenden om tijdrovende vervangingen te regelen;
  • Binden van PABO-afgestudeerden door het bieden van werkzekerheid;
  • Financiële risicospreiding voor de basisscholen;
  • Loopbaanmogelijkheden voor zittend en beginnend personeel.

Invalpool vs uitzendbureau

• Pool West is een stichting zonder winstoogmerk. Wij voeren ons werk uit zonder de rekening bij de aangesloten scholen neer te leggen. De scholen ondersteunen de stichting met een vaste bijdrage per schooljaar.

• Een bemiddelingsverzoek kost de school niets extra. Zo blijft geld dat voor onderwijs is bedoeld ook voor dat doel bestemd en vloeit het niet in de zakken van commerciële partijen die voor elke bemiddeling betaald willen worden.

• Anders dan bij uitzendbureaus komen vervangingsleerkrachten direct in dienst bij een schoolbestuur en niet bij Pool West. Daarmee vallen ze onder de CAO Primair Onderwijs, bouwen ze pensioen op en hebben ze recht op alle secundaire arbeidsvoorwaarden die binnen die CAO geregeld zijn.