Het bestuur van stichting Pool West

Het bestuur van stichting Pool West bestaat uit zes personen, allen bestuurders van de aangesloten schoolbesturen. Het stichtingsbestuur controleert de werkorganisatie en kan terugvallen op de leden van de schoolbesturen als een klankbord over specifieke thema’s gewenst is.

Vergaderingen

Alle 20 aangesloten schoolbesturen worden jaarlijks bijgepraat tijdens de algemene vergadering waarin een update van de werkzaamheden wordt gegeven en het jaarverslag wordt gepresenteerd. Er vinden jaarlijks een vijftal bestuursvergaderingen plaats.

  • René Tromp (SCOH), voorzitter
  • Vacature (Lucas Onderwijs), secretaris
  • Ton Christophersen (Laurentius), penningmeester
  • Caroline Versprille (Librijn), algemeen lid
  • Ben Kuiper (PROO Leiden-Leiderdorp), algemeen lid
  • Sonja Smit (Spectrum), algemeen lid