Onderwijsregio Haaglanden

De Onderwijsregio Haaglanden is een sector overstijgende samenwerking van kinderopvang, po, vo, mbo, opleidingsinstituten, gemeenten, de beroepsgroep en overige onderwijspartners. Doel is om met elkaar de tekorten in het onderwijs aan te pakken en samen te werken op het gebied van werving, matching, opleiden en begeleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel.

Pool West voert voor schoolbesturen in de regio Haaglanden diverse activiteiten uit op het gebied van werving, matching en het opleiden van onderwijspersoneel. Ook niet aangesloten schoolbesturen in de regio Haaglanden kunnen van deze activiteiten gebruik maken.

Opleiding leraar ondersteuner

Opleiding van leraar ondersteuner voor onderwijsassistenten via Avans+. De opleiding bestaat uit 20 bijeenkomsten van 3 uur.

Start XX-XX-XXXX

LevelUp Compact Pedagogiek

Voor vakdocenten aanbod LevelUp Compact Pedagogiek via Hogeschool Thomas More. De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3 uur.

Start XX-XX-XXXX

Doedagen

Doedagen in het kader van anders organiseren vanwege een uitgevallen leerkracht of om de werkdruk van je team te verlichten.

Begeleiding zij-instromers

Werving, selectie, matching en begeleiding van zij-instromers. Onze samenwerking met Echt Onderwijs wordt gecontinueerd en zal i.p.v. uit de RAP subsidie bekostigd worden vanuit de onderwijsregio.