Opleiding leraar ondersteuner

De laatste jaren is er een verschuiving te zien in het takenpakket van de onderwijsassistent. Een leraar werkt steeds vaker met één of meerdere onderwijsassistenten samen voor een grotere groep leerlingen. Dit vraagt van beiden andere competenties. Om de onderwijsassistent breder in te kunnen zetten, met meer didactische en pedagogische expertise, wordt veelal gekozen voor een opleiding tot leraarondersteuner.

De opleiding bestaand uit 4 modules en 2 workshops:

 • Module Persoonlijke ontwikkeling (6 bijeenkomsten)
 • Module Pedagogiek en Didactiek (4 bijeenkomsten)
 • Module Taal ( 4 bijeenkomsten)
 • Module Rekenen (4 bijeenkomsten)
 • Workshop Communicatie
 • Workshop gedrag

Je moet rekening houden met 7 tot 8 uur zelfstudie per bijeenkomst.

De deelnemers gaan tijdens de opleiding actief in hun eigen werk aan de slag met de aangeboden lesstof. Door toe te passen waar het in de lessen over gaat wordt ervoor gezorgd dat de inhoud beter beklijft en de deelnemer werkelijke groei doormaakt.

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • De rol van de leraarondersteuner.
 • Het leren-leren, observeren en reflecteren.
 • Vakinhoud en vakdidactiek van taal en rekenen.
 • Het beter in beeld krijgen van de begin situatie van leerlingen, zowel op pedagogisch als didactisch gebied.
 • Het inzicht verkrijgen in de verschillende manieren om leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leerproces.
 • Het herkennen van gedragskenmerken bij leerlingen en jouw rol als leraarondersteuner daarin.
 • Gespreksvaardigheden ontwikkelen met kinderen en volwassenen.
 • De ontwikkeling van de executive functies en het inzicht krijgen in hoe belangrijk deze zijn voor het leren.

Toelating deelnemers:

 • de deelnemer is in het bezit van minimaal een mbo diploma niveau 3
 • de deelnemer is werkzaam als onderwijsassistent, pedagogisch medewerker met onderwijskundige taken of leraarondersteuner in het onderwijs
 • de deelnemer is minimaal 1 jaar werkzaam in deze functie

Kosten: de opleiding wordt bekostigd vanuit de onderwijsregio

Aanmelden kan via: kassandra@poolwest.nl
Wil je eerst meer info? Bel ons dan op 085-0408628