Inspiratiebijeenkomsten

Om de kwaliteit van onderwijs nu en in de toekomst te kunnen behouden, is het van belang te verkennen of het onderwijs op een andere manier georganiseerd kan worden. Hier kan gedacht worden aan taak- en functiedifferentiatie. Uitgangspunt van anders organiseren is het borgen van de kwaliteit van het onderwijs. Mogelijk bijkomend voordeel is dat anders organiseren het lerarentekort deels kan opvangen.

Pool West organiseert rondom het thema ‘anders organiseren’ een aantal inspiratiebijeenkomsten voor schooldirecties, IB’ers, HRM-professionals en bestuurders. Soms door middel van een werkbezoek aan een school, soms door een bijeenkomst bij ons op kantoor.

Inspiratiemiddag 'Anders organiseren'

Op 18 januari 2023 organiseert Pool West een inspiratiemiddag voor bestuurders, schooldirecteuren en HR professionals bij Dekker Zoetermeer (Scheglaan 12). Op deze middag kun je kennismaken met vier praktijkcases die een bijdrage leveren aan het anders organiseren van het onderwijs. Het gaat om praktisch toepasbare initiatieven binnen het plan van aanpak van Pool West.

Programma

  • 13.30 – 14.00 uur : inloop en welkom
  • 14.00 – 15.30 uur : paralelsessie 1
  • 15.30 – 15.45 uur: wissel
  • 15.45 – 17.15 uur paralelsessie 2

Je kunt deelnemen aan twee van de vier parallelsessies (zie hieronder). Meld je aan via info@poolwest.nl. Geef daarbij aan welke twee bijeenkomsten je wilt volgen.

1. DoeDagen

Els Kok en Ingeborg de Wolff leggen uit hoe DoeDagen van meerwaarde kunnen zijn op je school. De DoeDagen zijn een vorm van anders organiseren en kunnen bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort bij jou op school. DoeDagen bieden scholen gedurende telkens een periode van zes weken een uniek programma gebaseerd op de didactiek van ontwerpend leren (www.ontwerpenindeklas.nl). Het programma sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs en de doorgaande lijn blijft gewaarborgd. Het programma wordt gegeven door studenten (TU Delft) die ervaren zijn in de didactiek van ontwerpend leren en intern opgeleid worden voor de DoeDagen.

2. Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Jeroen Wilmink van schoolbestuur Innoord Amsterdam vertelt over hun EVC-programma en de samenwerking met EVC-centrum Vigor. Daarbij ligt de nadruk op het waarderen van praktijkervaring van onbevoegde medewerkers en het omzetten hiervan in (waardevolle) erkenning van hun bekwaamheid.

3. Pak het potentieel

Werken aan een praktische checklist om binnen je bestaande beleid het thema urenuitbreiding in het DNA van scholen te krijgen en vooral... te realiseren. www.hetpotentieelpakken.nl

4. Zij-instroom via Echt Onderwijs

Potentiële zij-instromers worden door Echt Onderwijs uitgedaagd hun plek binnen het onderwijs in te nemen. Direct extra handen in en rondom de klas inzetten, terwijl je wél duurzaam investeert in potentieel onderwijstalent? Echt Onderwijs biedt toegang tot een groeiende groep professionals die al werkend en met begeleiding wil ontdekken of het onderwijs iets voor hen is. Is een talent na minimaal drie maanden en maximaal één schooljaar enthousiast? Dan stroomt die eenvoudiger door naar een lesbevoegdheid. Oftewel: nu extra hulp, straks wellicht een leerkracht erbij!

Terugkijken

In het onderstaande overzicht vind je de afgelopen inspiratiebijeenkomsten. Heb je ze gemist? Je kunt hieronder alsnog de notulen en/of presentaties downloaden.