PoolWorkshops; de oplossing bij kortdurende uitval

PoolWorkshops zijn speciaal door Pool West geselecteerde dagvullende programma’s die ingezet kunnen worden bij (kortdurende) uitval of ter aanvulling op het onderwijsaanbod. De workshopleiders zijn echte vakdocenten of mensen die het gewend zijn om met een (grote) groep kinderen te werken.

Tijdens de workshops krijgen de leerlingen les in onderwerpen die nuttig zijn voor hun ontwikkeling, maar vaak buiten de standaard lesprogramma’s vallen. De workshopleiders hebben de workshops geoptimaliseerd voor verschillende leeftijden, zodat er voor elke groep een passend en leerzaam aanbod is.

De workshops zijn verdeeld over de volgende disciplines. Hou je muis boven de categorieën voor een korte toelichting.


sport & dans

Tijdens de workshops sport en dans maken leerlingen kennis met beweging, in de breedste zin van het woord. De vakdocenten zetten hierbij in op verschillende disciplines zoals sport en spel, balspelen en dans.


creatieve vorming

Tijdens de workshops creatieve vorming gaan vakdocenten aan de slag met verschillende thema's en vakgebieden als kunst, beeldende vorming, handvaardigheid, mode, sprookjes, afval en fotografie. Middels diverse werkvormen wordt de creativiteit en talentontwikkeling van de leerlingen gestimuleerd.


theater

Tijdens de workshops gaan vakdocenten aan de slag met de verschillende facetten van toneel. Leerlingen leren o.a. betekenis te geven aan theater, improviseren en bepaalde speltechnieken toe te passen. Daarnaast leren leerlingen ook te reflecteren op het spel van zichzelf en van anderen.


muziek

Tijdens de workshops muziek gaan vakdocenten bijv. aan de slag met basis songwriting technieken, waarbij leerlingen leren zichzelf te uiten via muziek. Of gaan leerlingen zich verdiepen in het muziek maken. Leren gaat het beste als je het zelf ervaart. Middels de vak workshop muziek ontdekken leerlingen hun muzikale talenten en worden talenten verder ontwikkeld. Middels diverse werkvormen wordt de creativiteit en talentontwikkeling van de leerlingen gestimuleerd.


taal & rekenen

Letters en cijfers staan in deze workshop centraal. Vakdocenten gaan aan de slag met het aanbieden van taal – en rekenonderwijs in combinatie met talentontwikkeling. Vakdocenten bieden taal- en rekenkennis aan middels diverse creatieve werkvormen en lesmaterialen waardoor de intrinsieke motivatie van de leerlingen wordt aangeboord.


wereldoriëntatie

Dit kan een Digidag zijn, waarbij een virtuele gamewereld gebouwd wordt en leerlingen leren een gamewereld met behulp van codeblokken te programmeren tot een echt spel. Of een workshop duurzaamheid of tiny houses, waarbij leerlingen op een creatieve en innovatieve manier leren na te denken over hun gedrag met betrekking tot duurzaam en circulair leven thuis.

Inhuur
Alle workshops worden aangeboden op ZZP-basis of via één van onze samenwerkingspartners. Facturering wordt door de ZZP’er zelf of door de overkoepelende organisatie verzorgd en gaat rechtstreeks naar de school. Er hoeven geen weekstaten geaccordeerd te worden. 

Een workshop is te boeken voor een dagdeel, hele dag of lessenreeks. Goed om te weten: alle workshopleiders zijn in het bezit van een geldige VOG en aansprakelijkheidsverzekering.

Aanvragen
Wil je gebruikmaken van het PoolWorkshop aanbod? Dat kan eenvoudig door een invalverzoek aan te maken. Geef in de toelichting aan dat je een workshop zoekt en Pool West zal op zoek gaan naar de beste match.  

Zoek je een specifieke workshop? In InvalPool vind je van al de workshopsleiders een korte omschrijving van hun aanbod.