Zij-instromen

Als zij-instromer sta je binnen 2 jaar voor de klas

Heb je altijd al op een basisschool willen werken maar ben je (nog) niet bevoegd? Het zij-instroomtraject bied je de mogelijkheid om via een geschiktheidsassessment en een verkort scholingstraject een bevoegdheid te krijgen als leraar in het (speciaal) basisonderwijs.

Wat is een zij-instromer?

Je bent een zij-instromer als je vanuit een ander beroep leerkracht wil worden. Of als je al bevoegd leraar bent, maar les wil geven in een ander vak. Een voorbeeld: je bent gymdocent en wil ook voor de klas staan voor andere vakken.

Combineer werk en scholing

Om in aanmerking te komen moet je in het bezit zijn van een afgeronde HBO- of WO-opleiding. Als zij-instromer combineer je werk en scholing. Je komt in dienst van een schoolbestuur en doet ervaring op als betaalde leerkracht voor de klas.

Heb je nog geen hbo- of wo-diploma, maar wil je wel gelijk aan het werk? Dan is een deeltijdopleiding misschien iets voor jou. Lees meer over het verschil tussen een zij-instroomtraject en deeltijdopleiding bij het Onderwijsloket.

Heb je nog twijfels of een overstap naar het onderwijs de juiste keuze voor jou is? Vul dan deze zelftest in. Na het invullen heb je een beter beeld of een baan in het onderwijs bij jouw talenten en drijfveren past en welke opleidingsroute voor jou het meest geschikt is.

De eerste fase: intake en geschiktheids​assessment

Wil je als zij-instromer aan de slag, dan is de eerste stap het vinden van een werkgever (school/schoolbestuur) die met jou het zij-instroomtraject wil aan gaan. En jou in dienst neemt als zij-instromer. Met meer dan 200 aangesloten scholen helpt Pool West een passende werkgever voor jou te vinden. Om te zien of je geschikt bent, neem je eerst deel aan een geschiktheidsonderzoek.

Na dit onderzoek weet je:

  • Of je voldoende geschikt bent om direct voor de klas te staan;
  • Of je binnen 2 jaar een bevoegdheid haalt;
  • Welke aanvullende scholing en begeleiding je nodig hebt.

Ben je geschikt?
Na een positief afgerond geschiktheidsassessment kan je door de school of het schoolbestuur in dienst worden genomen. Je sluit een scholings- en begeleidingsovereenkomst af met de school of het schoolbestuur en de lerarenopleiding waar je het opleidingstraject volgt.

Dit ga je doen:

  • Je stelt een portfolio samen;
  • Je voert simulatie-opdrachten uit op de opleiding;
  • Je krijgt een criteriumgericht interview op de opleiding, waarin de beoordeling van het portfolio en de uitgevoerde simulatie-opdrachten worden besproken;
  • Je ontvangt een beoordeling van de praktijkopdracht (je geeft een proefles op school en wordt geobserveerd);
  • Je krijgt een rapportage -> wel/niet geschikt voor het zij-instroomtraject en daarbij krijg je een geschiktheidsverklaring.

Met meer dan 200 aangesloten scholen helpt Pool West een passende werkgever voor jou te vinden.

De tweede fase: scholing en begeleiding

Ben je geschikt om direct voor de klas te staan? Gefeliciteerd, je zit in de volgende fase van scholing en begeleiding. Voorwaarde is dat de scholing, vanwege de eerder verworven competenties, niet langer hoeft te duren dan maximaal twee jaar.

Je krijgt een persoonlijk scholingsplan op basis van jouw geschiktheidsassessment. Dit scholingsplan wordt met jou, de begeleider vanuit de opleiding en de vertegenwoordiger/begeleider van de school doorgesproken. Samen onderteken je dit plan. Zo zijn alle partijen verantwoordelijk voor het welslagen van de scholing én begeleiding.

De afronding: bekwaamheids​onderzoek

Je werkt aan je portfolio gedurende de 2 jaar van scholing en begeleiding. Na afronding van het portfolio en een positief toetsresultaat voor de overige onderdelen, volgt de laatste integrale toets. Dat is het Criterium Gericht Interview (CGI). Een goed verloop van het CGI betekent: je bent een startbekwame leraar! Je ontvangt een getuigschrift zij-instroom. Hiermee geeft de opleiding de lesbevoegdheid voor het primair onderwijs af.

Kosten en subsidie

Alle kosten zijn voor de school/het schoolbestuur die jou in dienst neemt. De school/het schoolbestuur kan hier subsidie voor aanvragen. De kosten voor de intakeprocedure en voor het geschiktheidsassessment zijn € 2.000,-. Dit wordt ook door de school/schoolbestuur betaald. Mogelijke scholingskosten worden vastgesteld na het geschiktheidsassessment aan de hand van het scholingsplan. Voor tegemoetkoming van kosten: zie de website van DUO.

Interesse in het zij-instroom traject?

Bel of mail naar: info@poolwest.nl en 085 – 040 86 28.