Stichting Pool West, kortweg Pool West is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.poolwest.nl
Adres: Gildeweg 7b
Postcode: 2632 BD Nootdorp
Telefoonnummer : +31 (0)85 – 040 86 28

Privacy Functionaris

Pool West hecht veel waarde aan de privacy van eenieder die zich inschrijft bij Pool West. Wij zullen dan ook zorgdragen dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ter bescherming van de persoonsgegevens is besloten een Privacy Functionaris aan te stellen. De Privacy Functionaris is bereikbaar via het e-mailadres fg@privacyopschool.nl

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

  • Om je te kunnen matchen met invalverzoeken van aangesloten scholen hebben we de volgende gegevens van je nodig, voor de zgn. aanstelling-set; CV, ID Bewijs, Diploma, Salarisspecificatie, VOG, Loonheffingsformulier. Deze documenten nemen we op in het systeem waarmee wij matchen en zijn zichtbaar voor schooldirecties en aangesloten besturen.
  • Doordat wij deze documenten in het systeem opnemen hoef je niet meer iedere keer dat je bij een ander bestuur werkt opnieuw deze documenten aan te leveren.
  • Bij inschrijving bewaren wij je persoonsgegevens max. 3 jaar, nadat je niet meer werkzaam bent geweest via Pool West. Hierna zullen je gegevens verwijderd worden uit ons systeem.

Verzamelde persoonsgegevens

Pool West verzorgt de bemiddeling tussen leerkrachten en invalwerk t.b.v. aangesloten schoolbesturen. Pool West maakt hierbij o.a. gebruik van de ICT applicatie van InvalPool. Via dit portaal kan Pool West gegevens aan schooldirecties en administratiekantoren verstrekken ten behoeve van personeelsbemiddeling en verloning.

Website

Indien je via de website een e-mail aan verstuurt of een formulier invult, word je in sommige gevallen gevraagd je naam, adres en/of andere persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor het identificeren van de persoon, om de vraag naar behoren te kunnen beantwoorden.

Pool West gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pool West gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van Google Analytics en Google Search Console. Hiervoor is met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. Tenslotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, evenals voor de beveiliging van onze website. Het laatste gedeelte van het IP-adres wordt gemaskeerd om uw privacy te waarborgen.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Na inschrijving bewaart Pool West je persoonsgegevens max. 3 jaar, nadat je niet meer werkzaam bent geweest via Pool West. Hierna zullen je gegevens verwijderd worden uit ons systeem. Op verzoek kunnen gegevens eerder verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens

Pool West deelt persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens in opdracht verwerken is een verwerkersovereenkomst afgesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Pool West blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

Pool West neemt de bescherming van je gegevens zeer serieus en heeft dit hoog in het vaandel staan. Passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zijn ingesteld. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via de Privacy Functionaris.