Onze missie: geen klas zonder leerkracht

Stichting Pool West heeft als doel aan alle vervangingsverzoeken van de aangesloten scholen te kunnen voldoen. Bij de aangesloten scholen mag het niet voorkomen dat een klas zonder leerkracht zit omdat de vaste leerkracht tijdelijk niet kan werken.

Klassewerk

Onder de naam Klassewerk trekken alle Haage basisschoolbesturen ten strijde om het tekort aan leerkrachten tegen te gaan. Bijvoorbeeld door meer mensen te interesseren, op te leiden en de juffen en meester zo lang mogelijk met plezier in dienst te houden. Meer weten? Kijk op www.klassewerkdenhaag.nl.