Salarissen in het basisonderwijs

Alle salarisafspraken in het basisonderwijs en speciaal onderwijs vallen onder de cao primair onderwijs. Deze is per 2022 behoorlijk aantrekkelijker geworden. Elke functie is opgedeeld in een aantal schalen en elke schaal bestaat uit een vast aantal treden. Bij goed functioneren gaat een medewerker elk jaar een trede omhoog. Zij-instromers kunnen vaak op een hogere trede of schaal beginnen omdat er rekening gehouden wordt met eerder opgedane werkervaring.

Naast dienstjaren heeft ook het takenpakket invloed op de hoogte van het salaris. Neemt iemand extra taken met veel verantwoordelijkheid op zich, dan kan diegene in een hogere schaal terecht komen.

Het Onderwijsloket geeft meer informatie over de arbeidsvoorwaarden die gelden voor het onderwijs.

Salaris leerkracht

De cao heeft de salarissen van leraren opgedeeld in vier schalen. Elke schaal bestaat uit 12 salaristreden. Per juni 2022 verdient een leraar bruto tussen € 3.001 (een startende leraar) en € 6.568 (maximum). Daarbij komen nog onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Salaris onderwijsondersteunend personeel

Onderwijsassistenten en leraarondersteuners behoren tot het onderwijsondersteunend personeel. Een onderwijsassistent kan op drie niveaus werken. Afhankelijk van het niveau en de werkervaring wordt een onderwijsassistent ingeschaald in schaal 4, 5 of 6. Dat betekent een bruto maandsalaris tussen € 1.942 en € 2.961. Ditzelfde geldt voor leraarondersteuners, alleen worden zij ingeschaald in schaal 7 of 8 en krijgen tussen € 2.175 en € 3.686 per maand. Voor al deze functies geldt dat ze, net als de leerkracht, extra beloningen krijgen zoals een eindejaarsuitkering.

Salaris schooldirecteur

Ook het salaris van de directeur van een basisschool valt onder de cao primair onderwijs. Het salaris zit ongeveer tussen € 4.000 en € 7.000 per maand en is afhankelijk van je ervaring en de grootte van de school.

Wil je weten hoe je schooldirecteur wordt? Het Onderwijsloket legt het uit.

Werken in het onderwijs

Wil je graag in het onderwijs aan de slag? Bekijk onze vacatures of lees eerst meer over de mogelijkheden van werken in het onderwijs. Wil je (nog) geen vaste baan, dan is invallen via Pool West echt iets voor jou!