Leerkracht Internationale Taalklas bovenbouw (0,4 fte)

Type vacature: onbepaalde tijd
Startdatum: Per direct
Aantal uur per week: 8 - 16 uur, 16 - 24 uur
Werktijdfactor (wtf): 0,4
Werkdagen:
Groepen:

School

School: Brede School Merenwijk
Onderdeel van: PROOLeiden-Leiderdorp
Website: https://www.bredeschoolmerenwijk.nl/
Gevestigd in: Leiden
Denominatie: Openbaar
Schooltype: Brede school
Schoolrooster: Vijf gelijke dagen
Adres: Valkenpad 1 , 2317 AN Leiden

Wij zijn een onderwijskansen-school. De school staat in een multiculturele wijk. Wij bieden leerlingen een veilige plek om te leren, kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij doen dit vanuit hoge verwachtingen, grote ambities en het geloof in vreedzaam omgaan met elkaar. We dagen kinderen uit om medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. Wij bieden kwaliteit in het leren van cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve basisvaardigheden en zeker ook in het leren van zelfstandigheid en samenwerkend leren. Het motto van Brede School Merenwijk luidt: "Leren is reizen naar je toekomst!".

Voor onze Internationale Taalklas bovenbouw zijn wij per direct op zoek naar een Leerkracht (0,4 fte) 
Onze leerkrachten leren gemiddeld in een jaar de Nederlandse taal aan leerlingen die nieuw in Nederland zijn. Nadat deze leerlingen de Nederlandse taal voldoende beheersen, stromen zij door in het reguliere basisonderwijs.  
Wat verwachten wij van een leerkracht?  
De leerkracht maakt voor iedere leerling een individueel programma en draait een groep met gemiddeld 15 leerlingen in de leeftijd groep van 9-12 jaar. Het is belangrijk om een veilige omgeving te creëren voor de kinderen. Er wordt gewerkt aan technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en natuurlijk woordenschat.  
Van onze nieuwe collega verwachten wij dat hij/zij:  

  • In ieder geval beschikbaar is op ofwel de maandag of de vrijdag en daarnaast bij voorkeur nog een 2e dag 
  • Affiniteit heeft met de doelgroep nieuwkomers  
  • Leerlingen kan motiveren voor leertaken 
  • Kennis en vaardigheden heeft met betrekking tot onderwijs in de Nederlands als 2e taal          
  • Leerlingen kan motiveren voor hun leertaken;  
  • In staat is tot zelfreflectie;  
  • In staat is om ieder kind een individueel programma te bieden;  
  • In bezit is van een PABO-diploma. 
Bredeschool Merenwijk is een kleine, kleurrijke school met kinderen van wel 18 verschillende nationaliteiten. De school heeft naast 8 reguliere groepen een voorziening voor 2 internationale taalklassen (ITK's) voor kinderen tussen 6 en 12 jaar die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal (nog) niet spreken. 
Sollicitaties kunt u richten aan: 
Mevr. M Jongepier, directeur 
directie@bredeschoolmerenwijk.nl 
06-28272010  

Solliciteren

Contactpersoon: Maaike Jongepier
E-mailadres: directie@bredeschoolmerenwijk.nl
Telefoon: 0715213550