Locatieleider (0,6-0,8 fte)

Type vacature: onbepaalde tijd
Startdatum: 01-08-2023
Aantal uur per week: 24 - 32 uur
Werktijdfactor (wtf): 0,8
Werkdagen: In Overleg
Groepen: Anders

School

School: OZC Orion
Onderdeel van: PROOLeiden-Leiderdorp
Website: https://www.ozc-orion.nl/
Gevestigd in: Leiden
Denominatie: Openbaar
Schooltype: SBO/SO
Schoolrooster: Continurooster
Adres: Simon Smitweg 7 , 2353 GA Leiden

Onderwijs Zorg Combinatie “Orion” biedt een combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen in de Leidse regio. De kinderen van Orion hebben (ernstige) gedragsproblemen, waardoor zij binnen het reguliere of speciale onderwijs niet aan leren toe kunnen komen. In de kleine groepen op OZC Orion werken pedagogisch medewerkers samen met leerkrachten aan de ontwikkeling van de kinderen. Er wordt per kind bekeken wat de beste combinatie tussen zorg en onderwijs is. OZC Orion vindt samenwerking met de ouders heel belangrijk.

OZC Orion zoekt per 01-08-2023 een locatieleider voor 0,6 tot 0,8 FTE voor zowel de afdelingen 3 – 6 als 6 - 12

Wie zoeken we?

Wij zoeken een enthousiaste locatieleider voor OZC Orion die in afstemming met jeugdzorgpartner Cardea een uitdaging ziet in de doorontwikkeling van het speciaal onderwijs PROO Leiden-Leiderdorp.  Als locatieleider ben je verantwoordelijk voor het onderwijs en je bewaakt de identiteit, doelstelling en het pedagogisch-didactisch klimaat van de school. Je bent in staat om leiding te geven aan een multidisciplinair team en deze mee te nemen in schoolontwikkeling.
Je bent zichtbaar en toegankelijk voor leerlingen, ouders en team en hebt oog voor het individu, geeft ruimte aan persoonlijke ontwikkeling, legt verbinding en bent empathisch.
Samen met de directeur en PI-school De Brug maak je onderdeel uit van het MT SO PROO Leiden-Leiderdorp om de verbinding tussen beide scholen te versterken door gebruik te maken van elkaars specifieke expertise. Samen met de MT leden speel je een belangrijke rol in het realiseren van een passend onderwijszorgaanbod voor ieder kind.

Wie zijn wij?

OZC Orion is een onderwijs zorg combinatie waar in nauwe samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs hulp geboden wordt aan leerlingen in de leeftijden van 3 – 6 en 6 - 12 jaar.
Het gaat om leerlingen met (ernstige) gedragsproblematiek, een verstoorde emotieregulatie, kinderpsychiatrische problematiek, leerlingen die bijzondere onderwijsbehoeften hebben.
Er is sprake van een sterk gestructureerd pedagogisch klimaat.
De groepen van OZC Orion worden bemenst door zowel een leerkracht als een jeugdzorgwerker . Zij geven gezamenlijk vorm aan groepsbehandeling/ therapie en het onderwijs, de sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen. Het team wordt ondersteund door een IB-er, een orthopedagoog en (school)gezinsbegeleiders. Er wordt intensief samengewerkt als multidisciplinair team.
Orion is een school waar onderwijs en zorg geïntegreerd wordt aangeboden en:

 • waar ieder kind zich prettig en veilig kan voelen met ruimte en aandacht voor ieder
 • een grote waarde hecht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
 • waar toegewerkt wordt om deze kinderen weer succeservaringen te laten opdoen in het
 • waar de samenwerking met ouder(s) / verzorger(s) een noodzakelijke voorwaarde is om de totale ontwikkeling van het kind te
Van de locatieleider wordt verwacht dat die:
 • leiding kan geven aan het team, waarbij de professionele cultuur en veiligheid binnen het team gewaarborgd worden;
 • de identiteit, missie en visie van de school bewaakt;
 • bijdragen levert aan de (door)ontwikkeling, evaluatie en bijstelling van het onderwijs- en kwaliteitsbeleid van de school
 • reikt kaders aan voor schoolplannen en kwaliteitsbeleid;
 • Kennis en belangstelling heeft voor innovaties binnen de samenwerking onderwijs en jeugdzorg
 • Is in staat leiding te geven aan professionals zoals o.a. de CvB
 • een verbindende rol binnen de verschillende disciplines speelt
We zoeken een inspirerende locatieleider die…
 • zelfstandig, proactief, flexibel, oplossingsgericht en een échte teamplayer is!
 • zorgt voor een fijn werk-/leerklimaat:
 • in samenwerking communicatief, open, eerlijk en transparant is;
 • een coachende en ondersteunende leiderschapsstijl heeft
 • Hartelijk en empathisch is,
 • in staat helder te communiceren met leerlingen, ouders, en personeel is
 • Toegankelijk en zichtbaar is in de school
Wij bieden:
 • Een uitdagende werkplek in het overgangsgebied speciaal onderwijs – jeugdzorg
 • Een zeer enthousiast en betrokken multidisciplinair team
 • Nauwe samenwerking met collega’s binnen jeugdzorg
Functie-eisen:
 • Je hebt een diploma schoolleider basisbekwaam of bent bereid deze te volgen 
 • Aantoonbare ervaring heeft in het leidinggeven aan een team
 • Je hebt ervaring met en kennis van verschillende groepsdynamische processen
 • Aantoonbare ervaring heeft in het werken met kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat
 • Bezit van een master (S)EN of vergelijkbare opleiding is een pré
Wij bieden
 • Rechtspositie conform CAO PO, salarisschaal A12
Meer informatie
Voor meer informatie over OZC Orion, zie onze website: www.ozc-orion.nl.
Spreekt de vacature je aan
Voor informatie en/ of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met dhr. A. van Genderen, directeur van “PI-school De Brug” en “OZC Orion”, telefoon 071-5157222/06-24107345.  Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV kunt u voor 5 juni per mail richten aan avgenderen@pidebrug.nl.

Solliciteren

Contactpersoon: Petra Wiessing
E-mailadres: p.wiessing@cardea.nl
Telefoon: 0631135859