Onderwijsassistent(e)/Leraarondersteuner Koos Meindertsschool

Type vacature: onbepaalde tijd
Startdatum: Per direct
Aantal uur per week: 24 - 32 uur, 32 - 40 uur
Werkdagen:
Groepen:

School

School: Koos Meindertsschool
Onderdeel van: Lucas Onderwijs
Website: http://www.koosmeindertsschool.nl
Gevestigd in: Den Haag
Denominatie: Neutraal bijzonder
Schooltype: Regulier
Schoolrooster: Traditioneel
Adres: A. Kortekaasplantsoen 125 , 2552 JC Den Haag

Een school en opvang met ambities en uitdagingen. We zijn onderweg naar een KindCentrum in een nieuw gebouw. Dit betekent dat er één voorziening wordt gevormd waarin onderwijs en kinderopvang daadwerkelijk als één multidisciplinair team integraal samenwerken met de omgeving. Met één missie en visie SAMEN STERK op leren en de ontwikkeling van kinderen. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van onze doelen. Door goed de rollen, taken en verwachtingen te bespreken kan ieder op eigen niveau een bijdrage leveren. Zo ontstaat een plezierige samenwerking vanuit het vertrouwen dat iedere betrokkene het goed wil doen. De ruim 400 kinderen (in 16/17 groepen) komen uit gezinnen met diverse achtergronden uit Loosduinen, Houtwijk en omgeving. Wij willen dat kinderen en andere belanghebbende met plezier naar ons KindCentrum komen om daar optimaal te ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Het team is enthousiast, ambitieus en wij zijn toekomstgericht met een aantal duidelijke speerpunten waaraan wij de aankomende jaren willen werken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en teamleden samenwerken en zoeken de samenwerking ook op bij ouders en partners. Vanuit handelingsgericht werken wordt het onderwijs vormgegeven. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen en ons onderwijs wordt o.a. met behulp van ICT vaardigheden en Snappet daarop afgestemd. 

De Koos Meindertsschool is met ingang van 1 september 2023 op zoek naar onderwijsassistent(e) of leraarondersteuner die de Pabo volgt of voornemens is te gaan volgen. Het betreft een aanstelling voor 24-40 uur.

Een school en opvang met ambities en uitdagingen. We zijn een KindCentrum onderweg naar een nieuw gebouw. Dit betekent dat er één voorziening wordt gevormd waarin onderwijs en kinderopvang daadwerkelijk als één multidisciplinair team integraal samenwerken met de omgeving. Met één missie en visie SAMEN STERK op leren en de ontwikkeling van kinderen. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van onze doelen. Door goed de rollen, taken en verwachtingen te bespreken kan ieder op eigen niveau een bijdrage leveren. Zo ontstaat een plezierige samenwerking vanuit het vertrouwen dat iedere betrokkene het goed wil doen. De ruim 400 kinderen (in 16 groepen) komen uit gezinnen met diverse achtergronden uit Houtwijk (stadsdeel Loosduinen) en omgeving.
Wij willen dat kinderen en andere belanghebbenden met plezier naar ons KindCentrum komen om daar optimaal te ontwikkelen en hun talenten ontdekken.
Het team is enthousiast, ambitieus en wij zijn toekomstgericht met een aantal duidelijke speerpunten waaraan wij de aankomende jaren willen werken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en teamleden samenwerken en zoeken de samenwerking ook op bij ouders/verzorgers en partners.
Vanuit handelingsgericht werken wordt het onderwijs vormgegeven. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen en ons onderwijs wordt o.a. met behulp van ICT-vaardigheden en Snappet daarop afgestemd.

Solliciteren


E-mailadres: info@koosmeindertsschool.nl
Telefoon: 0703971756