Directeur

Type vacature: onbepaalde tijd
Aantal uur per week: 32 - 40 uur
Werkdagen: In Overleg
Groepen:
Opleiding: HBO

School

School: Bestuur Laurentius
Onderdeel van: Laurentius
Adres: , Den Haag, Delft, Lansingerland

De identiteit van de Laurentius Stichting kent haar wortels in de Katholieke traditie. Dit betekent dat de relatie – echt zien wie de ander is en wat er nodig is - een essentiële pijler is voor al ons handelen binnen de school. Als werkgever doet ons scholenbestuur er alles aan om de voorwaarden te scheppen waaronder je groeit en bloeit. Begeleiding en ondersteuning zijn een vanzelfsprekendheid. Maar ook het van elkaar leren en dus bij elkaar in de klas kijken. Of je laten coachen als je je op punten nog verder wilt ontwikkelen of versterken. Onze academie Laurentius Leert zorgt voor plekken waar je niet alleen cursussen en workshops kunt volgen, maar waar je elkaar ook kunt ontmoeten om kennis en ervaring te delen. Of je nu een leerkracht in opleiding bent, een zij-instromer, een startende dan wel ervaren leerkracht, ontmoetingsplekken zijn onontbeerlijk voor je welbevinden.

Ben jij de daadkrachtige en betrokken directeur voor de Rosa Basisschool? Op inspirerende wijze begeleid je samen met het team de ontwikkeling van ons onderwijs.

Karakteristiek van de school
Betrokkenheid, groei en plezier zijn onze kernwaarden voor de leerkrachten en de kinderen. Met ruim 270 leerlingen verdeeld over 14 homogene groepen in een karakteristiek gebouw, is de Rosa Basisschool een hele leuke en goed georganiseerde school in de kleurrijke Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek. Op onze school gaan wij respectvol met elkaar om, binnen een prettig pedagogisch klimaat. Een goede sfeer en persoonlijk contact vinden wij heel belangrijk. De Rosa Basisschool kenmerkt zich door een goede zorgstructuur. Er wordt nauw samengewerkt met de ketenpartners in de zorg en het onderwijs, daarin is aandacht voor ieder kind. Voor het ruime aanbod van de naschoolse activiteiten werken wij samen met onder andere het Residentieorkest.  Wij zijn een opleidingsschool voor mbo- en hbo-opleidingen waar veel stagiaires en zij-instromers zich kunnen ontwikkelen tot onderwijsprofessional.  Als je bij ons komt werken...
 • geef je leiding aan een betrokken en hardwerkend team van ongeveer 30 collega’s van leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsondersteuners, conciërge, administratief medewerker en vakdocenten lichamelijke opvoeding;
 • ben je onderdeel van ons stuurteam (MT) dat naast jou bestaat uit twee intern begeleiders, twee bouwcoördinatoren en teamleden. Samen vertalen jullie de visie en het beleid van de school naar de dagelijkse praktijk van ons onderwijs, met het belang van het kind voor ogen;
 • staat er een stevig fundament van waaruit je verder bouwt aan het onderwijs waarin Spelend leren, EDI en NT2-onderwijs centraal staan. 

Wie zoeken wij?

 • Je bent een ervaren leidinggevende die proactief en helder communiceert, zowel met het team als de leerlingen en de ouders. Hierdoor zijn we goed geïnformeerd en weten we waar we aan toe zijn. Je bent zichtbaar en weet goed wat er speelt in de school.
 • Je bent ontwikkelingsgericht en toont onderwijskundig leiderschap: je brengt de onderwijsontwikkeling verder met name op thematisch werken en begrijpend lezen. Je werkt daarbij vanuit een heldere koers, die doorleeft en gedragen is door het team en daarbij richting geeft en bijdraagt aan de verbinding tussen het team, de kinderen en de ouders.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende kwaliteiten. Je staat midden in het team, bent benaderbaar, laagdrempelig en gaat uitdagingen niet uit de weg. Daarbij ben je in staat om het team te inspireren en hun talenten te benutten. Je bent iemand die werkt vanuit waardering, respect en vertrouwen. Je staat voor een prettige werksfeer waar medewerkers, ouders en leerlingen zich gehoord, betrokken en gewaardeerd voelen.

Vereisten:

 • een afgeronde opleiding tot schoolleider en ingeschreven in het Register Directeur Onderwijs (ROD);
 • ervaring in een managementfunctie;
 • een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling.

Wij bieden:

 • een stabiele school die er organisatorisch en onderwijskundig goed voor staat;
 • de mogelijkheid om te participeren in de beleidsontwikkeling van de Laurentius Stichting;
 • ruime mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling via onder andere ons scholingsplatform Laurentius Leert;
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan onze sportregeling, fietsregeling, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en collectieve ziektekostenverzekering;
 • een regulier dienstverband (1 jaar) met zicht op een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd bij voldoende functioneren;
 • een dienstverband voor 0,8 tot 1,0 wtf (32 tot 40 uur per week);
 • inschaling voor deze functie in schaal D12 conform cao primair onderwijs;
 • een goede ondersteuning door het bestuursbureau en begeleiding binnen de Laurentius Stichting.
De Rosa Basisschool is onderdeel van de Laurentius Stichting. De stichting heeft 29 scholen, ruim 9000 leerlingen en 966 collega’s. De Laurentius Stichting wil bijzonder goed onderwijs bieden vanuit onze identiteit die we vormgeven aan de hand van onze kernwaarden. Voor meer informatie bekijk onze website www.laurentiusstichting.nl. Sollicitatieprocedure Dit betreft een interne en externe vacaturemelding. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat de voorkeur. Wij zien je cv en een sterke motivatie graag tegemoet!  Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan vóór maandag 2 oktober a.s..Eerste gespreksronde: 9 oktober 2023 vanaf 16:30 uur
De mogelijkheid om een dag(deel) mee te lopen: 12 of 13 oktoberTweede gespreksronde: 23 oktober 2023 vanaf 15:00 uurAls afronding kan er een assessment plaatsvinden.  Ingangsdatum van de functie is bij voorkeur 1 januari 2024.  De sollicitatiecommissie bestaat uit de voorzitter van het College van Bestuur, een adviseur HRM, een intern begeleider, een bouwcoördinator, een MR-lid, een PMR-lid en een teamlid.  Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Klaas Tigelaar, voorzitter college van bestuur, via ktigelaar@laurentiusstichting.nl. Voor vragen over werken bij de Laurentius Stichting mag je contact opnemen met onze afdeling HRM, hr@laurentiusstichting.nl.  

Solliciteren