(Interim) Bestuurssecretaris

Type vacature: onbepaalde tijd
Aantal uur per week: 16 - 24 uur, 24 - 32 uur
Werkdagen: In Overleg
Groepen:

School

School: Bestuur Octant
Onderdeel van: Octant
Adres: , regio Den Haag

Octant telt negen christelijke basisscholen, waaronder een kindcentrum en een school voor speciaal onderwijs. Ons belangrijkste doel: de individuele talenten van onze leerlingen tot hun recht laten komen. Wij geven kinderen de ruimte om te ontdekken en te onderzoeken, zodat zij in de toekomst hun eigen koers kunnen bepalen. Dit doen wij onder andere door continue kwaliteitsverbetering en een focus op het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Training en nascholing van onze medewerkers vinden wij essentieel voor het bieden van kwalitatief en vernieuwend onderwijs. In de Octant Academie kunnen medewerkers bijleren over verschillende onderwerpen, waaronder digitale vaardigheden, wetenschap en technologie, persoonlijk welbevinden en NLP.

Ben jij op zoek naar een boeiende positie dicht bij het bestuur van een middelgrote onderwijsorganisatie voor het primair onderwijs? Heb je de ambitie om een verbindende rol te vervullen bij het bestuursbureau van Octant? Dan ben jij misschien wel degene die we zoeken als onze nieuwe bestuurssecretaris.

Over Octant:
Octant telt negen christelijke basisscholen, waaronder kindcentra en een school voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen zijn verspreid over tien locaties in Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den Haag. Het bestuursbureau, gevestigd langs de A12 in Nootdorp, coördineert centrale processen voor het College van Bestuur en de scholen, met beleidsadviseurs op het gebied van financiën, ICT, HRM, professionalisering, communicatie en (onderwijs)kwaliteit. Het bestuurssecretariaat speelt hierin een ondersteunende rol.

Wie zoeken we precies?
Als bestuurssecretaris werk je nauw samen met het College van Bestuur en vervul je een coördinerende rol bij besluitvormingsprocessen binnen het bestuursbureau, directieberaad, Raad van Toezicht en GMR. Je zorgt ervoor dat agendering, documentenworkflow en de uitvoering van besluiten volgens afspraak verlopen. In deze spilfunctie hou je de regie van voorbereiding tot uitvoering, waarbij je een zorgvuldige communicatie bewaakt. Samen met beleidsadviseurs, schooldirecties en het College van Bestuur werk je aan projecten en processen op het gebied van onderwijs, HRM, begrotingen en organisatiebrede documenten zoals jaarverslagen. Je draagt bij aan beleidsinhoudelijke en procesmatige afstemming tussen diverse projecten en stelt zelfstandig beleidsnotities op.


Jouw belangrijkste taken:

 • Coördineren en ondersteunen van besluitvorming namens het College van Bestuur binnen de organisatie, Raad van Toezicht en GMR. 
 • Optreden als sparringpartner bij bestuurlijke, algemene en juridische vragen. 
 • Regie voeren over jaarkalenders voor RvT, DO, BBO en GMR. 
 • Opstellen van agenda's voor vergaderingen van het bestuursbureau, RvT, GMR en directieberaad. 
 • Bijwonen van vergaderingen en coördineren van beleidsterreinen en projecten. 
 • Ontwikkelen, opstellen en regisseren van bestuurs- en managementinformatie. 
 • Coördineren van correspondentie en documenten namens het College van Bestuur. 
 • (Onderhouden van statuten en reglementen.) 
 • (Organiseren van teamdagen en bijeenkomsten.)

Wat breng jij mee?
 • Een afgeronde academische opleiding (bijvoorbeeld bestuurskunde of rechten). 
 • Enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie. 
 • Analytisch, resultaatgericht, daadkrachtig en gestructureerd werken. 
 • Goed inzicht in organisatorische en bestuurlijke belangen en verhoudingen. 
 • Integer, sociaal en communicatief vaardig.

Solliciteren

Contactpersoon: Natalie Verschoor
E-mailadres: n.verschoor@octant.nl
Telefoon: 0153614698