Leerkracht voor unit 1 (leerjaar 1 en 2)

Type vacature: onbepaalde tijd
Aantal uur per week: 32 - 40 uur
Werkdagen: Fulltime
Groepen: 1/2

School

School: De Hofvijver
Onderdeel van: Unicoz
Website: https://www.dehofvijver.unicoz.nl/
Gevestigd in: Zoetermeer
Denominatie: Prot. christelijk
Schooltype: Kindercentrum
Schoolrooster: Continurooster
Adres: Forelsloot 4 , 2724 CA Zoetermeer

Het onderwijs in onze school is er op gericht leerlingen steeds opnieuw sprongen te laten maken in hun ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de cognitieve als de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van het kind. Uitgangspunt hierbij is dat we zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelings- en onderwijsbehoefte van het kind. Wij bevorderen bij onze leerlingen het eigenaarschap van hun ontwikkeling. Daartoe gaan we met hen in gesprek, geven we feedback en leren we hen te reflecteren op eigen werk en handelen.
 
De Hofvijver is: 1. Mediawijs 2. Toekomstgericht 3. Persoonlijk
Ad 1: We leren onze leerlingen omgaan met de computer; hiervan maakt het gebruik van internet en social media deel uit. Wij leren onze leerlingen op de juiste wijze omgaan met deze zaken, maar wijzen hen ook op misstanden en gevaren. Elke leerling heeft op onze school een laptop. Hiermee wordt de aangeboden lesstof verwerkt. Digitale geletterdheid heeft een vaste plaats in ons onderwijs.
 
Ad 2: Onze maatschappij verandert in een razend tempo. Daarom leren wij onze leerlingen naast goede reken-, taal- en leesvaardigheden ook 21ste -eeuwse vaardigheden als zelfstandig (samen)werken, zelfreflectie, feedback geven en ontvangen en plannen. Elk kind is, met ondersteuning en stimulering van de leerkrachten, regisseur van het eigen leren. Engels geven wij vanaf leerjaar 1.
 
Ad 3: Een goede communicatie tussen ouders en school staat voorop. Samen streven we naar een optimale ontwikkeling van het kind. Daarom kennen wij onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. Wij houden de ouders/verzorgers goed op de hoogte van de zaken die in school gebeuren of hun kind(eren) betreffen. Dit doen we o.a. via een wekelijkse nieuwsbrief, Facebook, Instagram en een ouderapp. Ook zijn er regelmatig tien-minutengesprekken. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom in de school; zij helpen o.a. bij het aanleren van vaardigheden of zijn aanwezig tijdens opendagen of “kom in de klas” momenten. Wij bevorderen de zelfstandigheid van de leerlingen en leren hen overleggen en samenwerken. Om dat optimaal te realiseren werken we met unitsonderwijs. De leerlingen zijn verdeeld in 3 units die uit verschillende basisgroepen bestaan. Zo nodig wordt er groep overstijgend onderwijs gegeven. Op deze wijze kunnen we inspelen op ontwikkelingsverschillen en op een diversiteit aan onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Tijdens instructies werken we met kleine instructiegroepen van max. 20 leerlingen.


Wie zoeken wij

 • Binnen onze school maken we gebruik van de talenten van de leerlingen en leerkrachten. Leerlingen krijgen de gelegenheid hun talenten te ontplooien door aan te sluiten bij hun ontwikkelings- en onderwijsbehoeften. 
 • Ook leerkrachten mogen hun talenten benutten: zij geven in de groepen de lessen en vakken waar zij “goed” in zijn of affiniteit mee hebben. Het gevolg hiervan is dat de leerkrachten aan meer dan één groep lesgeven en daardoor ook niet alle vakken geven. 
 • De leerkrachten zijn binnen hun unit gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen en voor de invulling van het rooster. Dit betekent dat er veel overleg is tussen de leerkrachten van een unit. 
 • Voor de leerlingen van een unit betekent dit, dat zij per lesdag van verschillende leerkrachten les krijgen. 
Wij bieden
 • Een uitdagende functie in een fantastisch team;
 • Ruimte voor het benutten van jouw talenten.

IKC De Hofvijver De Hofvijver is:
 • IKC met Kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang in de wijk Seghwaert;
 • een school waarin de leerlingen verdeeld zijn over 8 basisgroepen in 3 Units;
 • een school waar handelingsgericht gewerkt wordt en waar leerkrachten en leerlingen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen;
 • een school waarin gewerkt wordt met kleine instructiegroepen;
 • een school waar groeps-doorbroken gewerkt wordt;
 • een school waarin leerkrachten zich specialiseren in bepaalde vakgebieden;
 • een school waar leerlingen geleerd wordt zelfstandig én samen te werken;
 • een school waar ICT een belangrijke component van het onderwijs is;
 • een school waar rust en een duidelijke structuur zeer belangrijk wordt gevonden;
 • een relatie-gerichte school, waarin leerkrachten en ouders hun best doen een goede en open relatie te ontwikkelen en te onderhouden;
 • een school met een continurooster;
 • een school waar Engels wordt gegeven aan alle groepen;
 • een school waar leerkrachten in PLG-groepen van elkaar leren en met elkaar;
 • “gezonde school”: er is veel aandacht voor gezond gedrag;
 • “verkeersschool”: naast theoretisch verkeersonderwijs, wordt er ook praktisch verkeersonderwijs verzorgd.

Solliciteren

Contactpersoon: Anneke Oppier
E-mailadres: a.oppier@unicoz.nl
Telefoon: 0793208830