De Brug zoekt een ambulante leerkracht SO

Type vacature: onbepaalde tijd
Aantal uur per week: 16 - 24 uur, 24 - 32 uur, In overleg
Werktijdfactor (wtf): 0,4
Werkdagen: In Overleg
Groepen: Anders

School

School: PI De Brug
Onderdeel van: PROOLeiden-Leiderdorp
Website: https://www.pidebrug.nl/
Gevestigd in: Leiden
Denominatie: Openbaar
Schooltype: SBO/SO
Schoolrooster: Continurooster
Adres: Wassenaarseweg 499 , 2333 AL Leiden

PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs Cluster 4 waar een enthousiast team een gestructureerde leeromgeving wil bieden aan kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring. Een leeromgeving waar met ambitie passend onderwijs wordt gegeven. "Wij willen kinderen een veilige uitdagende plek bieden, waardoor kinderen plezier hebben in leren en hun zelfvertrouwen positief beïnvloed wordt. We moedigen kinderen aan om 'eigenaar' te worden van hun leerproces en gedrag. Dat doen wij door ze uit te nodigen om zelf verantwoordelijkheid te leren dragen om zo tot oplossingen en dus ontwikkeling te komen."

Uitbouwen waar een kind goed in is, opbouwen wat nog geleerd moet worden en compenseren waar nodig
“Gewoon” waar kan en “speciaal” waar nodig!

De Brug zoekt per 01-08-2022 een ambulante leerkracht SO voor RT-werkzaamheden en invalwerk 4 dagen/week (0.8 Fte) 0.4 of 0.6 Fte is ook bespreekbaar

Wie zoeken we?
We zoeken een leerkracht voor 4 dagen/week die in kleine groepjes of één op één met een leerling aan de slag gaat met de uitdagingen van leerlingen op didactisch gebied. Daarnaast kan deze leerkracht worden ingezet om een groep op te vangen bij afwezigheid van één van de collega’s

We zoeken een leerkracht met een stevige en stabiele persoonlijkheid, die goed in staat is om te reflecteren op eigen handelen. Je kan omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, of bent bereid om dit te leren. Je weet creatief in te spelen op de individuele wensen en behoeften van kinderen.

Wie zijn wij?
PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs Cluster 4, een school met leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar met gedragsproblematiek, een verstoorde emotieregulatie, leerlingen die bijzondere onderwijsbehoeften hebben.
Onze school verzorgt onderwijs gericht op passende onderwijsbehoeftes, m.a.w. we observeren goed wat de leerling nodig heeft in een positieve en veilige onderwijsleersituatie om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  We zijn een school met een rijke cultuur als het gaat om observatie, initiëren van en deelname aan (wetenschappelijke) onderzoeken, opleidingsschool voor universitaire stages en diagnostisch onderzoek. De school heeft 10 groepen met maximaal 12 leerlingen per groep. De groepen zijn verdeeld over 3 groepsklimaten met meer/minder structuur en voorspelbaarheid.
De leerkracht maakt onderdeel uit van een kernteam met IB-er en schoolpsycholoog. Zij geven gezamenlijk vorm aan het klassenmanagement, het onderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen. Daarnaast zijn een onderwijsassistent en een gespecialiseerd begeleider parttime aan de groep verbonden.

Van de kandidaat wordt verwacht dat deze:

  • Een onderzoekende houding heeft om het gedrag van het kind te kunnen begrijpen;
  • Bereid is tot samenwerken met verschillende vakdisciplines;
  • Openstaat om van en met elkaar te leren, zowel intern als extern;
  • In staat is om planmatig te werken en dit ook vast te leggen
  • In staat is tot het opstellen van een individueel handelingsplan
Wij bieden:
  • Een uitdagende werkplek in het speciaal onderwijs
  • Intensieve werkbegeleiding
  • Een zeer enthousiast en betrokken multidisciplinair team
Functie-eisen:
PABO-diploma en affiniteit met het speciaal onderwijs

Arbeidsvoorwaarden:
Rechtspositie conform de CAO; schaal LC voor de periode van 1 schooljaar op basis van NPO gelden. Daarna mogelijkheden tot aanstelling binnen de stichting

Meer informatie:
Voor informatie en/ of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met dhr. A. van Genderen, Directeur van “De Brug”, telefoon 071-5157222.

Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV kunt u voor 17 augustus per mail richten aan: avgenderen@pidebrug.nl

Solliciteren

Contactpersoon: Arjen van Genderen
E-mailadres: debrug@pidebrug.nl
Telefoon: 0715157222