Leerkracht onder- of bovenbouw

Type vacature: bepaalde tijd
Periode: 01-08-2024 - 01-08-2025
Aantal uur per week: 16 - 24 uur
Werktijdfactor (wtf): 0,6
Werkdagen: In Overleg
Groepen: 1/2, 3, 6, 7, 8
Salaris: i.o.
Opleiding: Pabo opleiding

School

School: De Kyckert
Onderdeel van: West Openbaar Onderwijs
Website: http://www.dekyckert.nl
Gevestigd in: Wateringen
Denominatie: Openbaar
Schooltype: Regulier
Schoolrooster: Continurooster
Adres: Lange Spruit 88 , 2291 LC Wateringen

OBS De Kyckert is de enige openbare basisschool in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul. We zien het als onze opdracht om kinderen een brede en solide basis mee te geven. Dit doen we door kwalitatief goed onderwijs te bieden. Met ruim 30 medewerkers bieden we voor bijna 350 leerlingen, hun ouders en elkaar een fijne speel-, leer- en werkomgeving. De Kyckert heeft de ambitie om een school te zijn die in de omgeving wordt gezien als een betrouwbare partner in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Zij werkt hierin samen met diverse instanties, waaronder de brede school en Okidoki, om kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar naast de didactische ontwikkeling ook een sociaal-emotionele en brede ontwikkeling mee te geven. Het bieden van kwaliteit en kansen voor onze leerlingen en het geven van een eigen verantwoordelijkheid en het benutten van talenten zijn kerngedachten die hierbij uitgedragen worden.

Bij de Kyckert in Wateringen zoeken we een leerkracht onder- of bovenbouw voor 2 of 3 dagen. 
Ben jij breed inzetbaar? Zoek jij een nieuwe uitdaging? Wil jij werken op een basisschool die de focus legt op onderwijs iedere dag een stukje beter? Een school die leerlingen en leerkrachten echt ziet? Dan zijn we op zoek naar jou!

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een leerkracht die minimaal 2 a 3 dagen in de week inzetbaar is voor de onder- of bovenbouw.
Daarnaast zijn we op zoek naar een leerkracht die affiniteit en/of ervaring heeft met meer- en hoogbegaafde leerlingen. Vanuit onze schoolvisie maken meer- en hoogbegaafde leerlingen onderdeel uit van een groep en willen we ze niet beschouwen als een aparte groep binnen onze school. Zij hebben echter wel wezenlijk andere onderwijsbehoeftes. In deze behoefte willen we voorzien. Als meer- en hoogbegaafde specialist/coördinator denk je mee met de groepsleerkrachten over een passend onderwijsaanbod van deze leerlingen in de groep en voorzie je in hun verrijkingsbehoefte door ze een uur per week in groepjes specifieke begeleiding aan te bieden. Hiervoor is een ambulante dag per week beschikbaar.

Wij zijn een openbare basisschool in Wateringen.
Op basisschool De Kyckert willen we alle leerlingen zien en passen we het onderwijsaanbod zo veel mogelijk aan de onderwijsbehoeftes van hen aan. We kijken naar het onderwijs vanuit een leerlinggerichte benadering. We geloven in de meerwaarde van samenwerking zowel tussen leraren als leerlingen en waarderen ook de eigenheid van een ieder. In ons leerproces gaan we uit van mogelijkheden. Om dit te bereiken zijn we dit schooljaar gestart met groepsdoorbrekend werken. Daarnaast zijn er ook andere pijlers. Zo werken we met schoolthema’s die passen bij onze wereldoriëntatiemethode ‘Blink’ en leggen we de focus op rekenen en wiskunde. Daarnaast oriënteren we ons op de mogelijkheden van bewegend leren. Een boeiend proces waarbij elke medewerker actief een bijdrage levert aan nog beter (passend) onderwijs.

Lijkt jou dit ook leuk, solliciteer! Wil je meer informatie of vrijblijvend komen kijken, neem dan contact op met Sander Meijer.
Kijk op onze website en neem contact op. Tot binnenkort!
 
E: directie@dekyckert.nl
M: 0633308632
"Ontwikkelen vanuit een vertrouwde basis" | OBS De Kyckert
www.dekyckert.nl

Solliciteren

Contactpersoon: Sander Meijer
E-mailadres: directie@dekyckert.nl
Telefoon: 0174293116