Notulist GMR

Type vacature: onbepaalde tijd
Aantal uur per week: < 8 uur
Werktijdfactor (wtf): 0,025
Werkdagen: In Overleg
Groepen:

School

School: Bestuur Octant
Onderdeel van: Octant
Adres: , regio Den Haag

Octant telt negen christelijke basisscholen, waaronder een kindcentrum en een school voor speciaal onderwijs. Ons belangrijkste doel: de individuele talenten van onze leerlingen tot hun recht laten komen. Wij geven kinderen de ruimte om te ontdekken en te onderzoeken, zodat zij in de toekomst hun eigen koers kunnen bepalen. Dit doen wij onder andere door continue kwaliteitsverbetering en een focus op het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Training en nascholing van onze medewerkers vinden wij essentieel voor het bieden van kwalitatief en vernieuwend onderwijs. In de Octant Academie kunnen medewerkers bijleren over verschillende onderwerpen, waaronder digitale vaardigheden, wetenschap en technologie, persoonlijk welbevinden en NLP.

Wie zoeken we precies?
Vind je het leuk en uitdagend om op strategisch niveau betrokken te zijn bij de toekomst en de ontwikkelingen in het primair onderwijs binnen Octant? Op dit moment bestaat de vacature van notulist bij de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).

Wat is de GMR?
De GMR is het medezeggenschapsorgaan van Octant. Zij vertegenwoordigt alle Octantscholen en is gesprekpartner van de directeur-bestuurder. De vraagstukken gaan bijvoorbeeld over de personeelsbehoefte door actualiteiten als Corona, werkdruk, en ontwikkelingen rondom de vorming van een kindcentrum. Kort samengevat denkt de GMR mee over bovenschoolse ontwikkelingen op Octantniveau.

Samenstelling en tijdsinvestering
De GMR bestaat uit acht leden van verschillende Octantscholen (4 ouders en 4 personeelsleden). Ouders en leden kunnen zich verkiesbaar stellen zonder lid te zijn van de MR van hun school. Er wordt acht keer vergaderd per jaar en eens in de twee jaar worden de medezeggenschapsraden van de scholen bezocht.

Wat heb jij te bieden?

  • Je weet van een bespreking een goed en bondig verslag op te stellen met aandacht voor de kernpunten.
  • Je interesseert je in de ontwikkelingen binnen het primair onderwijs en weet wat er in de actualiteit speelt
  • Je bent bereid om de vergaderingen 's avonds bij te wonen en deze te notuleren.
Octant is een stichting voor primair christelijk onderwijs en telt negen basisscholen, waaronder twee kindcentra en een school voor speciaal basisonderwijs, verspreid over tien locaties in Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den Haag (Ypenburg).

Solliciteren

Contactpersoon: Jolanda van Oostenbruggen
E-mailadres: j.van.oostenbruggen@octant.nl
Telefoon: 0153614698