Leerkracht bovenbouw

Type vacature: bepaalde tijd
Periode: 01-08-2024 - 01-08-2025
Aantal uur per week: In overleg
Werkdagen: In Overleg
Groepen: 6, 7, 8
Salaris: in overleg
Opleiding: Pabo

School

School: Het Galjoen
Onderdeel van: West Openbaar Onderwijs
Website: http://www.obshetgaljoen.nl
Gevestigd in: Den Hoorn
Denominatie: Openbaar
Schooltype: Regulier
Schoolrooster: Vijf gelijke dagen
Adres: Achterdijkshoorn 7 , 2635 MK Den Hoorn

Obs Het Galjoen biedt ieder kind een veilig leer- en leefklimaat waarbij plezier en saamhorigheid de belangrijkste aandachtspunten zijn. Daarnaast spelen de leerkrachten in op de verschillen in aanleg, interesse en tempo van de kinderen. ‘Plezier’, ‘Samen’ en ‘Op maat’ zijn dan ook kernwaarden van onze school. Op Het Galjoen wordt gewerkt in bouwen, in de bouwen werken de kinderen samen waar het kan en apart waar het moet. In de onderbouw (gemiddeld 4 t/m 6 jaar) wordt gewerkt aan het aanleren van verschillende vaardigheden waaronder samenwerken, omgaan met taal en leren rekenen. De nadruk ligt in de onderbouw op het spelend leren en het vergroten van de zelfstandigheid. In de middenbouw (gemiddeld 7 en 8 jaar) worden deze vaardigheden verder geautomatiseerd; onder andere door rekenen, spelling, begrijpend lezen en het werken met een weektaak. De bovenbouw (gemiddeld 9 t/m 12 jaar) is vooral gericht op het toepassen van de geleerde vaardigheden en het voorbereiden van de kinderen op een toekomst in de maatschappij. Deze opbouw zorgt ervoor dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar werken, spelen en leren. Daarbij geeft het leerkrachten meer mogelijkheden om in te kunnen spelen op de verschillende ontwikkelingsniveaus van hun leerlingen en zo onderwijs op maat te bieden.

Het Galjoen in Den Hoorn zoekt voor het nieuwe schooljaar een enthousiaste leerkracht bovenbouw 

 
Wij hebben de volgende baan voor jou
Wij zoeken een collega-leerkracht die zichzelf kan laten zien en kinderen de ruimte geeft om zich te laten zien.
We stellen ons flexibel op en nodigen jou graag uit om de mogelijkheden bij Het Galjoen te bespreken.
Op vrijdag werken is wenselijk, overige dagen zijn bespreekbaar
Deze baan is voor de locatie in Den Hoorn, vlakbij Delft. 
Jij past bij ons als
Samen, Plezier en Op maat ook voor jou centraal staan. 
Je graag wilt werken met kinderen, ongeacht levensovertuiging, nationaliteit of culturele achtergrond.  
We werken met bouwen; binnen de bouwen wordt er veel samen gewerkt door de verschillende basisgroepen, zowel door de leerkrachten als de leerlingen. Samen waar het kan en apart waar het moet. 
De onderbouw bestaat uit een aantal startgroepen (groep 1) waar 4-jarigen kunnen starten als zij voor het eerst naar school komen. Een van deze groepen is een peuter-kleutergroep in samenwerking met 't Kickertje. 
Wanneer een leerling eraan toe is, stroomt deze door naar een van de groepen 2/3 binnen de onderbouw. 
In de middenbouw komen de leerlingen in een groep 4/5 terecht. 
De bovenbouw begint met groep 6/7 en tot slot nemen de kinderen afscheid van onze school in een groep 8. 
Door het gebruik van het vijf-gelijke-dagen-model zijn de lestijden voor alle leerlingen van Het Galjoen als volgt: maandag t/m vrijdag: 8:15 uur tot 13:45 uur
Het Galjoen
Op Het Galjoen werken we vanuit de visie: ‘Laat je zien!’.
Wij maken eigen keuzes en stimuleren de kinderen dat ook te doen.
Bij ons mag je EIGEN-WIJS zijn, zijn wie je wil zijn in alle EIGENheid en WIJSheid.
* Wij willen ons laten zien!
Kijk op onze website https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.obshetgaljoen.nl%2F&data=05%7C02%7C%7Cd8525b4e499745d9256f08dc57d2af0a%7C5a66eee837d34696b8091375d4eb2f16%7C0%7C0%7C638481809635074692%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=D8GrqAbcpyzJkL%2Fd9GSLu2C%2FJ5oAesgtXtkLh3CzwxI%3D&reserved=0
 
Wil jij je laten zien?
Stuur een motivatiebrief en CV naar directie@obshetgaljoen.nl
Heb je vragen of wil je eerst een kijkje komen nemen? Bel/mail Sandra Wielenga via 015-256 2561 of directie@obshetgaljoen.nl en informeer naar jouw carrièrekansen. 
Grote kans dat je naast Het Galjoen óók bij een van de andere scholen van onze overkoepelende organisatie West Openbaar Onderwijs kan meevaren, dus nodigen wij ook gegadigden voor de onderbouw-midden- en bovenbouw van harte uit om aan te monsteren.
Het Galjoen maakt onderdeel uit van West Openbaar Onderwijs. 

Solliciteren

Contactpersoon: Sandra Wielenga
E-mailadres: directie@obshetgaljoen.nl
Telefoon: 0152562561