Leerkracht basisonderwijs groep 4

Type vacature: onbepaalde tijd
Aantal uur per week: 24 - 32 uur, 32 - 40 uur
Werkdagen: In Overleg
Groepen:
Salaris: 3301-5030
Opleiding: HBO

School

School: Godfried Bomans
Onderdeel van: Laurentius
Website: http://www.godfriedbomansschool.nl
Gevestigd in: Rijswijk
Denominatie: Katholiek
Schooltype: Regulier
Schoolrooster: Continurooster
Adres: Treubstraat 4 C, 2288 EJ Rijswijk

De Godfried Bomansschool is een van de fijnste scholen van Rijswijk om te werken! Op dit moment verwelkomen we dagelijks 350 kinderen in ons moderne schoolgebouw, waar we in 2019 in zijn getrokken. We zijn op zoek naar een leerkracht voor meerdere dagen groep 4, dat kan voor 2,3,4 of 5 dagen.

Wat kan je van ons verwachten? 
Op de Bomans werkt een betrokken team waar aandacht is voor elkaar. We werken met expertgroepen, iedere collega kiest er op basis van interesse en expertise eentje uit. Samen met maximaal 3 andere collega’s richt je je in die expertgroep op de ontwikkeling van de school op jullie specifieke onderwerp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de expertgroepen pedagogisch klimaat, motorische ontwikkeling, meer- en hoogbegaafden en ICT. We hebben geen werkgroepen zoals Sint, Kerst, Pasen enz. Dat wordt opgepakt door de eventmanager. Zo kun jij je met je collega’s bezighouden met onderwijsontwikkeling op inhoud.

Als nieuwe collega word je goed begeleid door een buddy, zodat je snel op je plek bent bij ons. Je eigen ontwikkelvragen zijn hierbij het uitgangspunt. Verantwoordelijkheid, vertrouwen, verbondenheid, erkende ongelijkheid en teamleren zijn de uitgangspunten in ons denken en handelen. We werken thematisch volgens het principe van spelend en ontdekkend leren in de groepen 1-2. In groep 3-8 gebruiken we expliciete directe instructie (EDI) als didactisch onderwijsmodel bij rekenen en spelling. Verder zijn we een Kiva-school en als enige Rijswijkse school hebben we van de onderwijsinspectie de waardering ‘goed’ ontvangen in 2022. 

Jij past bij ons…

Als je er onvoorwaardelijk voor de kinderen wilt zijn, vanuit betrokkenheid en relatie. Je neemt het perspectief van het kind aan en stemt daarop je handelen zo goed als mogelijk af. Hierbij kun je rekenen op fijne, professionele collega’s, die er voor je zijn als je wilt sparren, hulp nodig hebt of gewoon even je verhaal wilt doen. Verder beschik je over een Pabo-diploma of een certificaat waarmee de bevoegdheid kan worden aangetoond. 

Als je bij ons komt werken…
Kom je in een team te werken van 30 leerkrachten, een onderwijs- en een zorgcoördinator, verschillende leerkracht-specialisten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een conciërge, een administratief medewerker en directie/MT. Je krijgt veel autonomie en we werken vanuit vertrouwen in elkaar. Jouw dag begint om 08.00u, de kinderen komen vanaf 08.15u binnen en de lessen starten om 08.30u. Na schooltijd ben je nog even beschikbaar voor ouders, om waar nodig kort wat dingen te bespreken of af te stemmen. Je werkdag eindigt om 17.00u, vanaf 15.30u kun je zelf kiezen waar je je werk afmaakt. Op woensdag zijn de kinderen om 12.30u vrij, dan kun je vanaf 13.30u deze keuze maken, omdat de werkdag op woensdag om 14.30u eindigt.

Wij bieden jou: 

  • een regulier dienstverband (1 jaar) met zicht op een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd;
  • een dienstverband met werktijdfactor 0,4250 - 1,0 (17-40 uur, 2-5 dagen);
  • inschaling voor deze functie is salarisschaal LB. Afhankelijk van je werkervaring een salaris tussen de €3.301,- en €5.030,-,conform de CAO primair onderwijs;
  • ruime mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling via onder andere ons scholingsplatform Laurentius Leert;
  • de mogelijkheid om deel te nemen aan onze sportregeling, fietsregeling, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en collectieve ziektekostenverzekering.
Informatie Ben je nieuwsgierig? Bel of mail dan even als je de school in bedrijf wilt zien. Dat is toch de beste manier om te ervaren of je enthousiast wordt van de Bomans. Wij weten het antwoord al natuurlijk! Zet je je sollicitatie door, dan plannen we een gesprek in.  Ingangsdatum van de functie: 1 augustus 2024 (of zo snel als mogelijk daarna). Sluitingsdatum vacature: 25 juni 2024. 

Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Ruud de Groot, directeur, via 070 390 44 26. Voor vragen over werken bij de Laurentius Stichting mag je  contact opnemen met onze afdeling HRM, hr@laurentiusstichting.nl. 

Solliciteren